Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.152-156
152-156 ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA AKUT KORONER SENDROMUN DİURNAL VARYASYONUN KORONER ANJİYOGRAFİYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Acute Coronary Syndrome with Coronary Angiography Due To Diurnal Variation in the Patients who Admitted to The Emergency Department İbrahim ÇALTEKİN, Şiho HİDAYET, Levent ALBAYRAK, Emre GÖKÇEN, Atakan SAVRUN, Mikail KUŞDOĞAN, Yaşar TURAN ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut miyokard enfarktüslü hastaların diurnal varyasyon gösterip göstermediğini ve etkilenen koroner arter ile bu diurnal varyasyon arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Material ve Metodlar: Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında akut koroner sendrom semptomları ile Yozgat Bozok Üniversitesi Acil Servisine başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. 24 saatlik zaman dilimi içinde diurnal değişimler 6 grupta (00:01-04:00, 04:01-08:00, 08:01-12:00, 12:01-16:00, 16:01-20:00, 20:01- 00:00), mevsimsel değişimler 4 grupta (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış), haftalık değişimler ise 2 grupta (Hafta içi, Hafta sonu) analiz edilmiştir. Bulgular: Koroner arterlerin gün içindeki diurnal etkilenimleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı. Diurnal etkilenimin hafta içi ile hafta sonu değişimleri incelendiğinde ise hafta içi olgularında her üç koroner arter lezyonlarının hafta sonu görülen lezyonlara oranla istatistiksel olarak artmış olduğu saptandı (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızın sonucu olarak günlük değişkenlik tespit edilmediyse de, koroner arter hastalığının artmasının, hafta içi günlerde stres ve yoğun iş temposu gibi sosyal nedenlerden etkilendiği açıkça belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Diurnal ritim; Myocard infartüsü; Acil servis ABSTRACT Backround: The aim of this study is to investigate whether patients with acute myocardial infarction exhibited diurnal variation and the relationship between the affected coronary artery and this diurnal variation. Material and Methods: The patients admitted to the emergency department of Yozgat Bozok University with symptoms of acute coranary syndrome between January and December 2017 were retrospectively analyzed. In 24 hour period diurnal changes were analyzed in 6 groups (00:01-04:00, 04:01-08:00, 08:01- 12:00, 12:01-16:00, 16:01-20:00, 20:01-00:00), seasonal changes were analyzed in 4 groups (Spring, Summer, Autumn, Winter), and weekly changes were analyzed in 2 groups (Weekday, Weekend). Results: When diurnal effects coronary arteries were examined, no statistically significant results were found. When the changes of diurnal effect were observed at weekdays and weekends, it was found that all three coronary artery lesions were statistically increased at weekdays compared to the lesions seen at weekends (p<0,05). Conclusion: Although daily diurnal variability was not detected as a result of our study, it was clearly determined that the increase in coronary artery disease was affected by social reasons such as stress and intensive work pace during the weekdays. Keywords: Diurnal rhytm; Myocardial infarction; Emergency department
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,410 Tekil Ziyaretçi