Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.44-50

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG, PET/BT VEYA MR?

Which Imaging Method to Choose for Detection of Bone Metastases?
Bone Scintigraphy, CT, 18F-FDG PET/CT or MR?

Zekiye Hasbek, İsmail Şalk, Birsen Yücel, Nalan Akgül Babacan

ÖZET

Kemik metastazları kanserin sık görülen bir komplikasyonudur. Kemik metastazları klinik olarak önemlidir, çünkü ilişkili semptomlar, patolojik fraktür gibi komplikasyonlar evrele- me, tedavi ve prognoz için önemlidir. Bu yüzden, kemik metastazının deteksiyonu tedavi planının önemli bir parçasıdır. Dört asıl modalite klinik olarak kullanılır: radyografi, BT gö- rüntüleme, nükleer görüntüleme (Teknesyum-99m ile işaretli kemik sintigrafisi ve 18F- FDG PET/CT) ve manyetik rezonans görüntülemedir. Biz bu derlemede, kemik metastazla- rının deteksiyonu için bu görüntüleme tekniklerini ve önerilen görüntüleme stratejilerini tartıştık.

Anahtar kelimeler: Metastaz, Kemik, Sintigrafi, Pozitron emisyon tomografi, Bilgisayarlı tomografi

ABSTRACT

Bone metastases are a common complication of cancer. Skeletal metastases are clinically significant because of associated symptoms, complications such as pathological fracture significance for staging, treatment and prognosis. Detection of bone metastases is, thus, an important part of treatment plannning. Four main modalities are available clinically: radiography, CT scan, nuclear imaging (Technetium-99m labeled diphosphonates and 18F- FDG PET/CT) and magnetic resonance imaging. In this review, we discuss these imaging technics and recommend imaging strategies for the detection of bone metastases.

Key words: Metastasis, Bone, Scintigraphy, Positron emission tomography, Magnetic resonance imaging, Computed tomography,

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,916 Tekil Ziyaretçi