Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.38-44
38-44 MEDİKAL TEDAVİYE YANITSIZ OBSTETRİK KANAMALI OLGULARDA SIRALI UTERİN ARTER DEVASKÜLARİZASYON SONUÇLARI Stepwise Uterine Artery Ligation Results In Patients With Postpartum Bleeding Unresponsive To Medical Treatment Emre Volkan KASIMOĞULLARI, Sefik Eser ÖZYÜREK, Tolga KARACAN, Hüseyin KIYAK, Hasan Fehmi YAZICIOGLU ÖZET Amaç: Sezaryen ameliyatlarinda karsilasilan ve kontrol edilemeyen kanamalari yonetmede proksimal ve distal uterin arter ligasyonun terapotik etkinligini tanimlamak Dizayn: Retrospective study. Gereç ve Yöntem: Sezaryen ile dogum yapan ve peroperatif kontrol altina alinamayan kanama ile karsilasilan 65 kadin incelendi.Bu hastalarin tedavisinde proksimal uterin arter ligasyonu ,distal uterin arter ligasyonu ya da hem proksimal hem de uterin arter ligasyonu altta yatan nedenlere gore uygulandi.Bunlara ragmen kanamanin persiste ettigi olgulara bilateral hipogastrik arter ligasyonu ve kanama halen devam ediyorsa histerektomi uygulandi. Sonuçlar: 61 hastanin kanamasi yalnizca uterin arter ligasyonu ile( proksimal uterin arter ligasyonu,distal uterin arter ligasyonu ya da distal/proksimal uterin arter ligasyonu) kontrol altina alindi.4 akreta tanili hastaya uterin arter ligasyonuna ek olarak hipogastrik arter ligasyonu ve histerektomi operasyonu uygulandi .Distal uterin arter ligasyonu cogunlukla uterin atoni nedenli kanamalarda etkin iken ,proksimal uterin arter ligasyonu ya da distal ve proksimal uterin arter ligasyonu plasenta previa ya da akreta nedenli kanamalarda tedavi saglamistir.32 akreta tanili hastanin 24 tanesine hem proksimal uterin arter ligasyonu hem distal uterin arter ligasyonu ,4 tanesine proximal uterin arter ligasyonu, 4 tanesine de histerektomi uygulanmistir. Tartışma: Sezaryen sirasinda karsilasilan kontrol altina alinamayan kanamalarda uterin arter ligasyon teknigi basarili,emniyetli ve hayat kurtarici bir islemdir.Ozellikle plasenta akreta ya da previa gibi uterusu korumanin cok guc oldugu vakalarda bulgularimiz proksimal arter ligasyonunun yararli oldugunu göstermistir. Anahtar kelimeler: Uterin arter Ligasyonu; Proksimal uterin arter Ligasyonu; Distal uterin arter Ligasyonu; Obstetrik kanama; Plasenta akreta; Uterin atoni ABSTRACT Objective: To describe the therapeutical efficiency of proximal and distal uterine artery ligations performed to treat uncontrolled bleeding encountered during cesarean section operations. Design: Retrospective study. Materials and Method: 65 parturient women delivered by cesarean section. An uncontrolled peroperative bleedings were encountered. Uterine artery ligations were performed proximally , distally or both segments depending on the etiology. In cases where the bleeding could not be controlled, hypogastric artery ligations ; and if persistent, a hysterectomy was performed. Results: 61 patients were treated with uterine artery ligations (proximal uterine artery ligation, distal uterine artery ligation or distal/proximal uterine artery ligation). An additional hypogastric artery ligation was required in 4 accreta cases where a hysterectomy was needed, as well. While distal uterine artery ligations could treat most atony cases, proximal uterine artery or distal/proximal uterine artery ligation were effective in treating bleeding due to placenta accreta and/or previa. Of 32 accreta cases; 24 were treated with distal/proximal uterine artery ligation; 4 with proximal uterine artery ligation, only; and in 4, a hysterectomy was performed. Discussion: Uterine artery ligation techniques are successful, safe and life saving interventions for treating uncontrolled bleeding during cesarean section. Especially in conditions where uterus preservation is considered to be difficult due to placenta accreta and/or previa, our findings show that proximal uterine artery ligation can provide an added benefit for the patient. Keywords: Uterine artery ligation,; proximal uterine artery ligation; distal uterine artery ligation; obstetrical bleeding;placenta accreta;uterine atony
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,427 Tekil Ziyaretçi