Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.32-37
32-37 MİYOPİ VE MİYOPİK ASTİGMATİZMA TEDAVİSİNDE UYGULANAN PRK VE FS-LASİK PROSEDÜRLERİNİN KIYASLANMASI Comparison of PRK and FS-LASIK Procedures in Treatment of Myopia and Myopic Astigmatism Servet CETİNKAYA ÖZET Amaç: Miyopi ve miyopik astigmatizma tedavisinde uygulanan fotorefraktif keratektomi (PRK) ile Femtosaniye Lazer in situ keratomileusis (FS-LASIK) prosedürlerinin sonuçlarının kıyaslanması. Gereç ve Yöntem: Miyopi ve/veya miyopik astigmatı olan ve PRK prosedürü uygulanan 57 hastanın 114 gözü ile, FS-LASİK uygulanan 57 hastanın 114 gözü retrospektif olarak kıyaslandı. Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Yine iki grup arasında preoperatif ve postoperatif sferik değer, slendrik değer ve sferik eşdeğer, düzeltilmemiş görme keskinliği ve düzeltilmiş görme keskinliği açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Öngörülebilirlik, etkinlik ve güvenilirlik endeks değerleri her iki grupta yüksekti ve benzerlik göstermekteydi. PRK grubunda iki gözde haze gelişti, ancak bu gözler 6 ay sonra düzeldi, ve üç gözde -1.00 D ye kadar regresyon gelişti. Ancak bunlar istatistiki olarak anlamlı değildi. Sonuç: Miyopi ve miyopik astigmatizma tedavisinde , hem PRK hem de FS-LASİK etkin, güvenilir ve öngörülebilir prosedürlerdir. Yüksek dioptrilerde PRK uygulanan gözlerde haze ve regresyon gelişebilir. Anahtar kelimeler: PRK; FS-LASİK; Haze; Regresyon ABSTRACT Aim: To compare the results of photorefractive keratectomy (PRK) and femtosecond-assisted laser in situ keratomileusis (FS-LASIK) procedures in treatment of myopia and myopic astigmatism. Material and Methods: One hundred and fourteen eyes of 57 patients with myopia and/or myopic astigmatism who had undergone PRK procedure were compared retrospectively with 114 eyes of 57 patients with myopia and/or myopic astigmatism who had undergone FS-LASIK procedure. Results: In respect to age and sex, there were no significant differences between PRK and FS-LASIK groups. Regarding preoperative and postoperative spherical, cylinderical and spherical equivalent values, uncorrected distance visual acuity (UDVA) and corrected distance visual acuity (CDVA), there were no significant differences between two groups. Predictability, efficacy and safety index values were high and similar in both groups. Haze developed in two eyes in PRK group, but they recovered 6 months later and regression occured up to -1.00 D in three eyes in PRK group. However, these were not significant statistically. Conclusion: Both PRK and FS-LASIK are efficient, safe and predictable procedures for correction of myopia and myopic astigmatism. PRK may induce haze and regression in high diopters. Keywords: P-PRK; FS-LASIK; Haze; Regression
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,402 Tekil Ziyaretçi