Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.22-26
22-26 AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis Serdar KIRMIZI, Muharrem KARAOĞLAN,Fuat İPEKÇİ ÖZET Akut apandisit acil cerrahi gerektiren akut karın nedenlerinin başlıca nedenidir. Tanı ve tedavide gecikme önemli komplikasyonlara yol açabilir. Serum inflamasyon belirteçleri anammez, fizik muayene ile birlikte yaygın olarak başvurulan ucuz ve ulaşılabilir tanısal araçlardır. C-reaktif protein (CRP) inflamasyonda karaciğerden en hızlı, en çok sentezlenen akut faz reaktanı olup akut apandisitde tanısal amaçlı kullanılan inflamasyon belirteçidir. Literatürde preoperetif ve postoperatif CRP değerlerinin perfore olmayan akut apandisitlerin histopatolojik alt gruplarına göre karşılaştıran kısıtlı çalışma var. Bu amaçla Eylül 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde akut apandisit nedeniyle appendektomi uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası CRP değerlerinin histopatolojik alt gruplarla karşılaştırılması yapıldı. Perfore ve non-perfore flegmenöz alt grup apandisitlerde postoperatif CRP değerlerinin, preoperatif değerlere göre anlamlı derecede yükseldiği (p<0,005, p<0,001), inflamasyonun daha az olduğu eritematöz (p=0,05) ve oblitere akut apandisitlerde (p=0,38) ise anlamlı bir fark olmadığını saptadık. Non-perfore flegmenöz apandisitlerde inflamasyon şiddetiyle orantılı olarak CRP değerlerinde preoperatif yükselmeye yol açtığı ve postoperatif süreçte artarak devam etdiği gösterilmiştir. İnflamasyonun şiddetinin daha az görüldüğü diğer histolojik alt gruplarda tanısal değeri olmasına rağmen postoperatif değerlerde anlamlı değişiklik saptanmadı. Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit; C-Reaktif Protein; Apendisit Histopatoloji ABSTRACT Acute appendicitis is one of the leading causes of acute abdomen. The delay in diagnosis and treatment can lead to significant complications. Serum inflammation markers are cheap, accessible diagnostic tools commonly used along with history and physical examination. C-reactive protein (CRP) is the fastest, most synthesized acute phase reactant in response to inflammation in the liver and is the diagnostic marker for inflammation in acute appendicitis. There are limited studies comparing preoperative and postoperative CRP values of histopathological subgroups of non-perforated acute appendicitis in the literature. The preoperative and postoperative CRP values of patients who underwent appendectomy for acute appendicitis at the T.C.S.B. İzmir Tepecik Training and Research Hospital General Surgery Clinic were compared with the histopathological subgroups between September to December in 2008. Postoperative CRP values of perforated and non perforated phlegmonous subgroup of appendicitis were found to be significantly higher than pre-operative values (p <0.005, p <0.001). p = 0.38) but no significant difference in erythematous (p = 0.05) and obliterated acute appendicitis (p = 0.38). It has been shown that non-perforated phlegmoneus appendicitis leads to a pre-operative increase in CRP values in proportion to the severity of inflammation and continues to increase in the post-operative process. Despite the diagnostic value of other histological subgroups with less severity of inflammation, there were no significant changes in postoperative values. Key Words: Acute appendicitis; C-reactive protein; Appendicitis Histopathology
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,491 Tekil Ziyaretçi