Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART CİLT:9 , SAYI:1, MART 2019
("BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 9, Sayı: 1, MART 2019");

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 9, Sayı: 1, MART 2019
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.EDİTÖRE MEKTUP

Murat ALTAY

Sayfa No: 1-2 [ÖZET] - [PDF]

2.ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR

Yüksel Uğur YARADILMIŞ,Mustafa Caner OKKAOĞLU,Hakan ŞEŞEN,Ahmet Safa TARĞAL,Ahmet ATEŞ,Murat ALTAY

Sayfa No: 3-8  [ÖZET] - [PDF]

3. ADOLESAN GEBELİKLER

Selda SONGUR DAĞLI, Füsun KARBANCIOĞLU CANTÜRK

Sayfa No: 9-13 [ÖZET] - [PDF]

4.NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Fatma ÖZKAN TUNCAY,Tülay KARS FERTELLİ

Sayfa No: 14-21 [ÖZET] - [PDF]

5.AĞRI KLİNİĞİNE BAŞVURAN KRONİK AĞRILI HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ:İKİ YILLIK DENEYİMLERİMİZ

Tülin ARICI,Ertuğrul KILIÇ

Sayfa No: 22-27 [ÖZET] - [PDF]

6.YAŞLI ERİŞKİNLERDE İNTRAMEDÜLLER KİLİTLİ ÇİVİLER KULLANILARAK FEMUR DİYAFİZ KIRIKLARININ TEDAVİSİ

Ramazan ATIÇ,Azad YILDIRIM

Sayfa No: 28-34 [ÖZET] - [PDF]

7.VENTRAL HERNİ ONARIMINDA POLİPROPİLEN VE SİLİKON KAPLI POLİPROPİLEN YAMANIN RAT MODELİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Yılmaz ÜNAL, Arif Hakan DEMİREL,Berkay KÜÇÜK,Salih TUNCAL,Muzaffer ÇAYDERE

Sayfa No: 35-41 [ÖZET] - [PDF]

8.SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Hatice DEMİRAĞ,Sevilay HİNTİSTAN,Aynur CİN,Birgül TUNCAY

Sayfa No: 42-50 [ÖZET] - [PDF]

9.AKSİYAL ROTASYONAL DEFORMİTE İLE KAYNAMIŞ KLAVİKULA ORTA GÖVDE KIRIKLARININ AKROMİOKLAVİKULER VE KORAKOKLAVİKULER EKLEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Emre CALIŞAL, Levent UĞUR

Sayfa No: 51-57 [ÖZET] - [PDF]

10.EŞ ZAMANLI YAPILAN KAROTİS ENDARTEREKTOMİ VE KORONER ARTER BY-PASS GREFT AMELİYATINDA ALTERNATİF BİR KAROTİS YAMA OLARAK OTOLOG PERİKARD KULLANIMI

Veysel BAŞAR, Hakan HANÇER

Sayfa No: 58-63 [ÖZET] - [PDF]

11.TRANSTİBİAL VE TRANSFEMORAL AMPUTELERİN DENGE VE DÜŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Abdulkadir AYDIN, Ramazan ATİÇ

Sayfa No: 64-70 [ÖZET] - [PDF]

12.GÜNAŞIMI OLAN, NULLİPAR GEBELERDE PROSTAGLANDİN E2'NİN DOĞUM İNDÜKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Can TÜRKLER

Sayfa No: 71-75 [ÖZET] - [PDF]

13.EBELİK HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Zümrüt YILAR ERKEK,Fatih OKAN

Sayfa No: 76-88 [ÖZET] - [PDF]

14.BİR İLDE 40-69 YAŞ KADINLARDA MEME KANSERİ TARAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İrem AKOVA,Öznur HASDEMİR,Hayriye TÜRKOĞLU

Sayfa No: 89-92 [ÖZET] - [PDF]

15.MULTİFOKAL/MULTİSENTRİK MEME KANSERİNDE DİJİTAL TOMOSENTEZİN TANISAL ETKİNLİĞİ: PİLOT ÇALIŞMA

Işıl BAŞARA AKIN,Kemal Çaglar TUNA, Canan ALTAY,Merih GÜRAK DURAK,Süleyman Özkan AKSOY,Pınar BALCI

Sayfa No: 93-99 [ÖZET] - [PDF]

16. TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Bora KAYA,Erkman SANRI,Haldun AKOĞLU,Özlem GÜNEYSEL

Sayfa No: 100-107 [ÖZET] - [PDF]

17.
FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Muammer BİLİCİ, Yasin ÖZTÜRK, Başak DELİKANLI ÇORAKCI , İshak Özel TEKİN, Hüseyin DEMİREL,Selim AYDEMİR

Sayfa No:108-112 [ÖZET] - [PDF]

18.MEZENTERİK İSKEMİ-REPERFÜZYONLA İNDÜKLENEN İNTESTİNAL DOKU HASARINA KARŞI EVODİAMİN’İN ETKİSİ: OKSİDATİF STRESİN ROLÜ

Ayhan TANYELİ,Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR,Ersen ERASLAN,Mustafa Can GÜLER,Ömer TOPDAĞI

Sayfa No: 113-118 [ÖZET] - [PDF]

19.İNLET PATCH SIKLIĞI ve KLİNİK ÖNEMİ

Tutkun TALİH , Gamze TALİH, Ergin ARSLAN,Soykan DİNÇ,Betül AYTEKİN

Sayfa No: 119-122 [ÖZET] - [PDF]

20.KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI

Abdullah YAZAR,Murat KILIÇASLAN,Fatih AKIN,Şükrü ARSLAN

Sayfa No:123-129 [ÖZET] - [PDF]

21.İSKİOFEMORAL SIKIŞMA SENDROMU AÇISINDAN İSKİOFEMORAL VE QUADRATUS FEMORİS MESAFELERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kutsi TUNCER, Gökhan POLAT,Ahmet Emre PAKSOY

Sayfa No:130-133 [ÖZET] - [PDF]

22.ANDROCTONUS CRASSICAUDA TOKSİN SCX8 İLE ASETİLKOLİN NİKOTİNİK RESEPTÖR ETKİLEŞMESİNDE GXXXG MOTİFİNİN ROLÜ

Ayça ÇAKMAK

Sayfa No:134-139 [ÖZET] - [PDF]

23.TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ?

Murat AŞÇI

Sayfa No:139-143 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME


24. SAĞLIĞA İLİŞKİN RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VÜCUT KÜTLE İNDEKSİNİN KULLANIMI YETERLİ MİDİR?

Aslı DEVRİM

Sayfa No:144-151 [ÖZET] - [PDF]

25.BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe TOPAL HANÇER,Pınar YILMAZ

Sayfa No: 152-159[ÖZET] - [PDF]

26.ANJİOÖDEM

Ayşe ERTEKİN

Sayfa No: 160-165[ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

27. ORAL RİSPERİDON KULLANIMINA BAĞLI ŞİDDETLİ HİPOGLİSEMİ: BİR OLGU SUNUMU

Mehmet Hamdi ÖRÜM,Mahmut Zabit KARA

Sayfa No: 166-168 [ÖZET] - [PDF]

28.ÇOCUKTA ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU: OLGU SUNUMU

Gülşah DUYULER AYÇİN,Bahriye ATMIŞ,Ayşe Şenay ŞAŞİHÜSEYİNOĞLU,Derya UFUK ALTINTAŞ,Mustafa YILMAZ

Sayfa No: 169-171 [ÖZET] - [PDF]

29. KUSMA VE HİPOKALEMİ İLE BAŞVURAN ÇOCUK OLGUDA BİLATERAL RENAL ARTER DARLIĞI

Atilla GEMİCİ, Bahriye ATMIŞ,Anıl ATMIŞ

Sayfa No: 172-176 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,833 Tekil Ziyaretçi