Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.193-197

193-197
PRİMER İZOLE BİLATERAL FETAL HİDROTORAKSIN TEKRARLAYAN TORASENTEZLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMUSuccessful Treatment of Primary Isolated Bilateral Fetal Hydrothorax With Recurrent Thoracentesis: Case Report
Ethem Serdar YALVAÇ, Mustafa KARA, Taylan ONAT,Emre BASER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Hakan YAKUT

ÖZETBu sunumumuzda nadir bir durum olan primer bilateral fetal hidrotoraks olgusunu, literatür ile birlikte gözdengeçireceğiz. Fetusa 33. gebelik haftasında tanı konmasından sonra, toplam 5 kere torasentez işlemi yapıldı.Hasta son adet tarihine (SAT) göre 40 hafta 3 günde normal doğum yaptı. İntrauterin torasentez yapılan bebek56 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Bu sunumda fetal hidrotoraks vakalarına genel bir literatürtaramasıyla torasentez işlemi ve kısaca diğer tedavi yöntemlerini sunacağız ve fetal akciğerde biriken sıvınınetyolojisini ve sonuçlarını gözden geçireceğiz.Anahtar kelimeler: Fetal hidrotoraks; Torasentez; Perinatal sonuçlar.ABSTRACTIn this report, we will review a rare case of primary bilateral fetal hydrothorax with the literature. After thediagnosis was made at 33 weeks of gestation, thoracentesis was performed 5 times in total. The patienthad a normal delivery on 40 weeks and 3 days gestational age according to her last menstrual period (LMP).The baby whom had intrauterine thoracentesis had been hospitalized and discharged after 56 days. In thispresentation, we will present a general literature review of fetal hydrothorax cases with thoracentesis andother treatment modalities, and we will review the etiology and results of the fluid that accumulates in thefetal lung.Keywords: Fetal hydrothorax; Thoracentesis; Perinatal outcomes.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,405 Tekil Ziyaretçi