Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.185-188

185-188
MUSCULUS SUBCLAVİUS POSTICUS OLGUSUMusculus Subclavius Posticus Case
Kübra ERDOĞAN, Burhan YARAR,Gizem ÇİZMECİ , Gonca AY KESELİK, Mehmet Ali MALAS

ÖZETMusculus subclavius posticus; arteria subclavia, vena subclavia ve plexus brachialis gibi önemli yapılara komşulukeden, birinci kıkırdak kaburga ve scapula arasında yer alan aksesuar bir kastır. Anabilim dalımız anatomilaboratuvarında 60 yaşındaki erkek kadavrada boynun sol tarafında varyasyona rastlanmıştır. Musculus subclaviusposticus varlığının çevre yapılara etkisi klinik açıdan önemlidir. Torasik Outlet Sendromu olarak adlandırılanbu durum üst ekstremite beslenmesinden sorumlu damarların ve innevasyonundan sorumlu plexusbrachialis'in dallarının sıkışmasına sebep olabilir. Literatüre göre nadir gözlenen bu varyasyonun yerleşimininbilinmesi, radyolojik ve cerrahi prosedürler için önem arz etmektedir.Anahtar kelimeler: Musculus subclavus posticus; Torasik outlet sendromu; Musculus subclavius;Plexus brachialisABSTRACTMusculus subclavius is an accessory muscle located between the first cartilage rib and the scapula, adjacentto important structures such as arteria subclavia, vena subclavia and plexus brachialis. In the laboratory ofanatomy department, a variation was found on the left side of the 60 years old male cadaver. The existenceof the musculus subclavius posticus is clinically important for the adjacent structures. This may cause thoracicoutlet syndrome, compression of the vessels responsiple for the blood supply and branches of the plexusbrachialis responsible for the innervation of the upper extremity. The knowledge of the location of this rarelyobserved variation according to the literature is important for radiological and surgical procedures.Keywords: Subclavius posticus muscle; Thoracic outlet syndrome; Subclavius muscle; Plexus brachialis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,436 Tekil Ziyaretçi