Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.181-184

181-184
RADYOLOJİK VE PATOLOJİK TANISI KONAN SAFRA KESESİ FİBROMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASIGallbladder Fibroma Diagnosed With Radiology and Pathology: A Case Report and Literature Review
İbrahim İBİLOĞLU, Ulaş ALABALIK, Gül TÜRKÇÜ, Ayşe Nur KELEŞ, Alpay ÇETİN

ÖZETFibromlar, vücudun herhangi bir yerinde özelliklede diz ve parmaklarda görülen, yavaş büyüyen, ağrısız ve sertkitlelerdir. Safra kesesi fibromusı nadir bir tümördür ve literatürde sadece birkaç adet olgu sunumu olarak yeralmaktadır. Biz burada ultrasonografi ve manyetik rezonans kolanjiyografide preoperatif olarak safra kesesipolibi tanısı konan 49 yaşında bir kadın hastayı sunmayı amaçladık. Kolesistektomi spesmeninin makroskopikincelemesinde kese hidropik görünümde olup kesitlerinde boyun kısmında polipoid bir kitle izlendi. Makroskobikolarak nodül, kollajenöz stromada oval yuvarlak şekilli hücrelerden oluşuyordu. Stromal hücreler Vimentinile pozitif immünreaktivite gösterdi; Desmin, S-100, SMA ve CD34 negatifti. Lezyonu safra kesesi fibromusıolarak teşhis ettik.Anahtar kelimeler: Fibrom; Safra kesesi; Ultrasonografi.ABSTRACTFibromas are slowly growing, painless and firm masses which can be seen everywhere in the body, especiallyin knees and fingers. Gallbladder fibromas are rare tumors and only a few cases are reported in the literatureas case reports. In this study we present a 49-year old woman patient who takes gallbladder polyp diagnosiswith ultrasonographic and magnetic resonance cholangiographic examination preoperatively. In macroscopicexamination of the gallbladder specimen, it had a hydrophic appearance and when gallbladder lumenwas opened, a polypoid mass was seen in the neck region. Microscopically a nodule was observed whichconsisted of oval to round shaped cells in collagenous stroma. Stromal cells showed positive immunoreactivitywith vimentin. Desmin, S-100, SMA and CD34 were negative. The lesion was identified as gallbladder fibroma.Keywords: Fibroma; Gallbladder; Ultrasonography.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,413 Tekil Ziyaretçi