Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.176-180

176-180
ATİPİK LOKALİZASYONU NEDENİ İLE SEKESTRASYON ZANNEDİLEN ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖR OLGUSU: OLGU SUNUMUMisdiagnozed Atypical Carcınoidttumor Case Called Sequestration Due to Atypical Localization: A Case Report
Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Şener YILDIRIM, Mustafa Fatih ERKOÇ
ÖZETAkciğerin karsinoid tümörleri daha çok endobronşial veya intraparankimal yerleşim gösterirler.Tedavilerinde öncelikli olarak parankim koruyucu cerrahi prosedürleri tercih edilir. Postoperatifpatoloji sonucunda lenf nodu metastazı ve tümörün proliferasyon durumuna göre de adjuvantedavi yöntemleri uygulanabilir. Biz burada sağ majör fissürde yerleşim gösteren ve ilk cerrahisindeorta lobdan köken alan sekestrasyon düşündüğümüz bir atipik karsinoid olgusunu sunuyoruz.Anahtar Kelimeler: Pulmoner karsinoid tümörler; Cerrahi; İnterlobar fissürABSTRACTCarcinoid tumors of the lung are mostly placements placed into endobronchial or intraparankimal.Parenchymal protective surgical procedures are preferred in their treatment. Adjuvant treatmentmethods can be applied according to lymph node metastasis and tumor proliferation status atpostoperative pathology. Here, we present a case of atypical carcinoid that placement placed inthe right major fissure and we think sequestration is originated than from the middle lobe thatseen at the first surgery.Keywords: Pulmonary carcinoid tumors; Surgery; Interlobary fıssure

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,388 Tekil Ziyaretçi