Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.7-11


LOMBER DEJENERATİF HASTALIKLARDA LOMBER TRANSFORAMİNAL KORPUSLAR ARASIFÜZYON(TLIF) KAFESLERİNİN ANTERİORA DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ; RETROSPEKTİF ANALİZAnterior Misplacement of Lumbar Transforaminal Interbody Fusion (TLIF) Cages in Lumbar Degenerative DiscDisease: A retrospective Analysis


Ahmet ÖĞRENCİ , Orkun KOBAN 


ÖZETAmaç: Tek merkezde lomber dejeneratif hastalıklarda uygulanan lomber korpuslar arası füzyon kafeslerinin(TLIF) anteriora (anterior longtdiunal ligamanı geçmiş şekilde) yerleştirilme sebeplerini ve oranlarını tanımlamak.Yöntemler: 2014 -2017 yılları arasında 270 hasta ve bu hastaların 366 disk mesafesine uygulanan TLIF kafesuygulaması incelendi. TLIF için uygulanan kafeslerin boyutuna ve uygulanış yerlerine göre erken operasyonsonrası dönemde anterior yerleştirme oranlarına ve nedenlerine bakıldı.Bulgular: Buna göre anteriora yerleştirme toplamda 3 hastada görüldü. Anteriora yerleştirme oranı tek merkezliyapılan bu çalışmada %0.008 civarındadır. Bunlardan üçünde de anteriora yerleştirme seviyesinin L5-S1seviyesi olduğu görüldü.Bu hastalarda ve diğer hastalarda kullanılan kafeslerin boyutları da ele alındı. Boyutlar ele alındığında 3hastada da disk mesafesinin ön arka çapının orta noktasının sagittal görüntüdeki yüksekliğinin kafes yüksekliğindendaha fazla olduğu görüldü.Sonuç: L5-S1 seviyesi diskin ön yüksekliği diğer disk mesafelerine göre daha fazla olduğu için burada kafesinanteriora yerleştirilmesi olasılığı yüksektir. Bunu da diskin orta noktasındaki sagittal boyutundan daha büyükbir kafes kullanılması önleyebilir.Disk mesafesinin anteroposterior çapının orta noktasında geçen disk yüksekliğinin boyutundan daha küçükbir boyuta sahip kafes uygulamasının, anteriora yerleşimi için bir risk olacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler: Öne doğru çıkma; Komplikasyon; TLIF

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to define the anterior misplacement rates and causes of lumbar transforaminalinterbody fusion (TLIF) cages applied in spinal degenerative diseases in a single centerMaterial-Method: Between 2014 and 2017, 366 intervertebral disc spaces in 270 patients which underwentTLIF cages application were evaluated. The anterior misplacement rates and causes of cages applied forfusion were assessed according to the size and location. All patients had lumbar degenerative diseases.Cage were performed in all cases where instability was obvious or the foraminal height should be increased.Peroperative scopy or early postoperative images were evaluated in the evaluation of anterior misplacement.Postoperative computed tomography (CT) was performed in all patients.The dimensions of the cages used in these patients and other patients were also discussed.Results: According to this, anterior misplacement was seen in 3 patients in total. It was seen that the levelof misplacement was L5-S1 level in these three patients. Anterior misplacement rate is nearly 0.008% in thisstudy which carried out in a single center.Conclusion: Since the frontmost height of the L5-S1 disc space is wider than the other disc spaces, the cageis more likely to be applied in a misplacement location. Application of a larger cage than the sagittal heightof the midpoint of disc space can also prevent this. It was concluded that a cage application with a smallersize than the size of height of the disc space crossing at the midpoint of anteroposterior diameter of the discspace would be a risk for anterior misplacement.Key Words: Antepulsion; Complication; TLIF

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,386 Tekil Ziyaretçi