Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.175-177

175-177
ÇOCUKTA ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU: OLGU SUNUMUAntiphospholipid Syndrome in Children: Case report
Gülşah DUYULER AYÇİN (0000-0001-9560-3661), Bahriye ATMIŞ (0000-0002-1133-4885)Ayşe Şenay ŞAŞİHÜSEYİNOĞLU (0000-0003-4085-0256), Derya UFUK ALTINTAŞ (0000-0003-2090-5248)Mustafa YILMAZ (0000-0002-2557-9579)
ÖZETAntifosfolipid sendromu (APS); pediatri yaş grubunda vasküler tromboza neden olan bir bozukluktur. Bu sendromprimer veya altta yatan bir hastalığa sekonder gelişir. Antifosfolipid antikorların (aPL) varlığı APS tanısındamajor serolojik bulgulardandır. Ondört yaşında kız hasta son 6 aydır halsizlik, iştahsızlık , kilo kaybı, yaygınkas ve eklem ağrıları ile başvurdu. Adrenal yetmezliği , böbrek yetmezliği, trombositopenisi, anemisi, aPTTuzunluğu nedeniyle tedavi verildi. Astonin ve prednol başlandı. Uzamış kanama zamanı ve tromboemboliyeeğilim yapacak hastalıklar açısından ayırıcı tanıya gidildi. Antifosfolipid IgG: 39,5, Antikardiyolipin IgG: 48,9,Antiß2 –glikoprotein IgG:17,3 yüksek bulundu. Hastaya bu bulgularla APS tanısı konarak, antiagregan dozdaenoksaparin sodyum ve asetilsalisilik asit başlandı. Tromboz riski yüksek olan hasta adrenal yetmezlik, renalyetmezlik, anemi, trombositopeni, kalp kapak yetmezliği ile başvurdu. Hastada 3´den fazla organ sistemi etkilendiğiiçin, APS´nin nadir bir formu olan katastrofik antifosfolipid sendroma dikkat çekmek amaçlandı.Anahtar Sözcu¨kler: Antifosfolipid sendromu; Çocukluk çağı; Antifosfolipid antikorlarıABSTRACTAntiphospholipid syndrome(APS); is a disorder that causes vascular thrombosis in the pediatric age group. Thissyndrome occurs a primary or secondary to underlying disease. The presence of antiphospholipid antibodiesis the major serological finding in APS. A 14-year-old girl presented with weakness, loss of appetite, weightloss, common muscle and joint pain for the last 6 months. Treatment was given for adrenal insufficiency,renal failure, thrombocytopenia, anemia and prolonged aPTT. Antiphospholipid IgG, anticardiolipin IgG,anti-beta2 glycoproteinIgG were found high. The patient was diagnosed with APS, enoxaparin sodium andacetylsalicylic acid were started. Our patient presented with adrenal insufficiency, renal insufficiency, anemia,thrombocytopenia and heart valve failure due to thrombosis tendency. Because of more than three organsystems were affected in patient, it was aimed to draw attention to catastrophic antiphospholipid syndromewhich is a rare form of APS.Keywords: Antiphospholipid syndrome; Childhood; Antiphospholipid antibodies

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,523 Tekil Ziyaretçi