Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.172-174

172-174
ORAL RİSPERİDON KULLANIMINA BAĞLI ŞİDDETLİ HİPOGLİSEMİ: BİR OLGU SUNUMUOral Risperidone-Induced Severe Hypoglycemia: A Case Report
Mehmet Hamdi ÖRÜM (0000-0002-4154-0738), Mahmut Zabit KARA (0000-0002-7727-3838)
ÖZETRisperidon, ikinci nesil atipik antipsikotiktir ve sıklıkla psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır.En sık görülen yan etkileri sedasyon, kilo alımı ve ortostatik hipotansiyondur. Literatürderisperidon kullanımına bağlı reaktif hipoglisemi ile ilgili az sayıda vaka bulunmaktadır. Bu çalışmada,risperidon kullanımına bağlı şiddetli hipoglisemi gelişen 22 yaşında bir erkek hastayı sunduk.Anahtar Sözcu¨kler: Antipsikotik; Hipoglisemi; Risperidon; Yan etkiABSTRACTRisperidone is a second generation atypical antipsychotic and it is often used for the managementof the psychiatric disorders. The most commonly seen adverse effects recorded are sedation,weight gain and orthostatic hypotension. There are few cases in the literature related to reactivehypoglycemia due to risperidone use. We present a 22-year-old male patient with severehypoglycemia due to risperidone use in this case report.Keywords: Antipsychotic; Hypoglycemia; Risperidone; Side effect

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,517 Tekil Ziyaretçi