Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.166-171

166-171
ANJİOÖDEMAngioedema
Ayşe ERTEKİN (0000-0002-9947-9917)
ÖZETAnjioödem (AÖ) genellikle subkutan dokuda belirginleşen, ayrıca solunum ve gastrointestinalsistem submukozal tabakasında geçici, lokalize ödem ile karakterize bir hastalıktır. AÖ, vücudunherhangi bir yerinde görülse de en çok ekstremiteler, yüz, genital organlar, hava yolları vegastrointestinal sistemde görülür. AÖ tanısı hızlı bir ön değerlendirme, ayrıntılı anamnez ve fizikmuayene ile konulur. Alerjik AÖ ürtiker ile ilişkilidir. Akut atakta morbidite ve olası mortaliteyiazaltmak için hastaya en erken zamanda müdahele edilmelidir. Non-alerjik AÖ akut tedavisindeC1inhibitör preparatları tercih edilir.Anahtar Sözcu¨kler: Anjioödem; C1 inhibitör; ÜrtikerABSTRACTAngioedema (AO) is a disorder which is usually seen in the subcutaneous tissue characterizedby edema, which is temporarily localized in the submucosal layer in the respiratory andgastrointestinal system. Angioedema occurs most often in the extremities, the face, the genitalorgans, the airways and the gastrointestinal tract, although it is seen anywhere in the body.The diagnosis of angioedema is made by a quick preliminary evaluation, detailed history andphysical examination. Allergic AO is associated with urticaria. The patient should be intervenedat the earliest time to reduce morbidity and possible mortality in an acute attack. C1-inhibitorpreparations are preferred in the acute treatment of non-allergy AO.Keywords: Angioedema; C1 inhibitor; Urticaria

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,504 Tekil Ziyaretçi