Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.150-157

150-157
SAĞLIĞA İLİŞKİN RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEVÜCUT KÜTLE İNDEKSİNİN KULLANIMI YETERLİ MİDİR?Is the Use of Body Mass Index Sufficient to Assess HealthRisks?
Aslı DEVRİM (0000-0002-4267-9950), Pelin BİLGİÇ (0000-0002-8177-0300)
ÖZETHastalık ve yaşlanma gibi metabolizmayı etkileyen durumlarda bireylerin vücut yağ kütlesi ve yağsızvücut kütlelerinde değişiklikler oluşmaktadır. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda, bireylerdegörülen vücut ağırlığı ile ilgili fizyolojik veya psikolojik problemlerin sebeplerinin belirlenmesinde,vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi (VKİ) değerlerinin hesaplanmasının yeterli olmadığı vurgulanmıştır.Vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun ölçülmesinin yanı sıra vücut kompozisyonun da değerlendirilmesigerekmektedir. Buna ek olarak sağlık risklerinin değerlendirilmesinde yağsız vücut kütleindeksinin (FFMI) kullanılması yönünde yeni görüşler ve çalışmalar bulunmaktadır.Anahtar Sözcu¨kler: Yağsız vücut kütle indeksi; Vücut kütle indeksi; Vücut kompozisyonuABSTRACTConditions affecting metabolism, such as disease and aging, alter body fat mass and lean bodymass. In recent studies, it has been emphasized that the calculation of the body weight and BMIvalues of individuals is not sufficient in determining the underlying causes about the body weightrelated physiological or psychological problems. It is essential to assess the body compositionbesides measuring body weight and height. Even in evaluating health risks recent studies held onfat free mass index (FFMI).Keywords: Fat free mass index; Body mass index; Body composition

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,107 Tekil Ziyaretçi