Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.77-81

77-81
GÜNAŞIMI OLAN, NULLİPAR GEBELERDE PROSTAGLANDİN E2'NİN DOĞUM İNDÜKSİYONUÜZERİNE ETKİSİEffect of Prostaglandin E2 on Labor Induction in Postdate,Nulliparous Pregnancies
Can TÜRKLER (0000-0003-2716-0322)
ÖZETAmaç: Bu çalışmanın amacı, hastanemizde son iki yılda prostaglandin E2 (dinoproston) ile doğum indüksiyonuuygulanan günaşımı ve nullipar gebelik olgularının epidemiyolojik ve klinik olarak değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Çalışmamda gün aşımı (gebelik haftası ? 41 hafta) nedeniyle dinoproston ile doğumindüksiyonu almış 136 nullipar gebe değerlendirildi.Bulgular: Dinoproston uygulanan günaşımı ve nullipar gebelerde sezaryenle doğum oranı % 31.6 olarakbulundu. Dinoproston indüksiyonu sonrası vajinal doğum (NVD) yapanlarla dinoproston sonrası sezaryendoğum (C/S) yapan hastalar kıyaslandı. Fetal distres (% 48.8), ilerlemeyen eylem (% 32.5) ve sefalopelvikuyumsuzluk (% 18.6), sezaryenle doğumlarda en sık görülen endikasyonlardı. Postpartum dönemde yenidoğanyoğunbakım ihtiyacı oranları, normal doğum yapanlarda % 3.2, sezaryenle doğum yapanlarda % 4.6 idive her iki grup için de benzerdi.Sonuç: Dinoproston, nullipar gebelerde servikal olgunluğu sağlamak ve doğum indüksiyonu için kullanılangüvenilir ve etkili bir ajandır. Fetal distres sebebiyle sezaryen oranlarını arttırmaktadır.Anahtar kelimeler: Doğum indüksiyonu; prostaglandin E2; vajinal doğum; sezaryenABSTRACTObjective: The aim of this study, is to evaluate the epidemiologic and clinical of pregnancy cases who arenulliparous and postdate with labor induction of prostaglandin E2 (dinoprostone) in the last 2 years in ourhospital.Materials and Methods: In my study, I examined 136 nullipar pregnants who were given induction withdinoprostone due to postdate (gestational week ? 41 weeks).Results: The rate of cesarean delivery who dinoprostone applied, in nulliparous and postdate pregnancieswas 31.6 %. The patients who delivered vaginally after dinoprostone induction were compared with thosewho delivered by cesarean section after dinoprostone induction. Fetal distress (48.8 %), failure for laborprogression (32.5 %) and cephalopelvic disproportion (18.6 %) were the most frequent indications forcesarean delivery. The rates of neonatal intensive care needs in the postpartum period were 3.2 % in thevaginal delivery group and 4.6 % in the cesarean delivery group, approximately were similar for both groups.Conclusion: Dinoprostone is safe and efficient agent used for cervical maturation and labor induction atnulliparous pregnancies. Although dinoprostone increases cesarean delivery rates because of fetal distress.Key words: Labor induction; prostaglandin E2; vaginal delivery; cesarean section

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,521 Tekil Ziyaretçi