Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.6-10

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİ̇KAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ

Short Cervical Length and Risk of Antepartum Bleeding in Women with Complete Placenta Previa

İbrahim Karaca, Ömer Erkan Yapça, İlhan Bahri Delibaş

ÖZET

Amaç: Total plasenta previalı olgularda serviks uzunluğunun etkinliğini değerlendirerek acil sezeryan ve prepartum kanamayı öngörmek.

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2009 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında üçüncü trimester- daki, total plasenta previa tanılı gebelerin transvajinal ultrasonografi ile servikal uzunluk ölçümleri yapılarak şiddetli kanama nedeniyle acil sezeryan olan gebelerin klinik sonuç- larıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma grubuna 65 kadın dahil edildi. Ultrasonografiye göre ortalama gebelik haftası 31.7 ± 2.9 hafta ve servikal uzunluk 35.9 ±7.8 mm olarak bulundu. Hastaların tamamına ortalama 34.5 ± 2.6 gestasyonel haftada sezeryan yapıldı. Hastaların yirmi altısı (%40) kanama ile geldi. Bunlarda on ikisi (%18,4) 34. haftayı tamamlamadan masif kanama nedeniyle acil sezeryana alındı. 34. haftadan önce masif kanama nedeniyle acil sezeryana aldığımız hastaların servikal kanal uzunlukları elektif sezeryana aldığımız has- talara kıyasla önemli derecede kısa saptandı (29.4 ± 5.7 mm, 36.1 ± 6.5 mm; p = 0.005).

Sonuç: 34. haftadan küçük plasenta previa totalis bulunan gebelerde transvainal sonog- rafi ile servikal uzunluk ölçümü, acil sezeryan riskini saptayabilir.

Anahtar kelimeler: Servikal, Plasenta, Kanama

ABSTRACT

Objective: To evaluate the effectiveness of cervical length in predicting prepartum bleeding and emergency caesarean section in cases of complete placenta previa

Materials and Methods: Between June 2009 and August 2011, cervical length was measured by transvaginal ultrasound in women with complete placenta previa persisting into the third trimester of pregnancy and correlated this to clinical outcome with regards to, emergency cesarean section due to massive hemorrhage

Results: Overall, 65 women were included in the study group. The mean gestational age at ultrasound was 31.7

± 2.9 weeks and the cervical length was 35.9 ±7.8 mm. Cesarean delivery was performed in all cases, at a mean gestational age of 34.5 ± 2.6 weeks. 26 (40 %) women presented prepartum bleeding and 12 (18,4 %) required an emergency cesarean section prior to 34 completed weeks due to massive haemorrhage. Cervical length was significantly shorter among patients who underwent emergency caesarean section <34 weeks due to massive hemorrhage compared with patients who underwent elective caesarean section (29.4 ± 5.7 mm , 36.1 ± 6.5 mm; p = 0.005).

Conclusion: Transvaginal sonographic cervical length predicts the risk of emergency cesarean section <34 weeks in women with complete placenta previa.

Key words: Cervical, Placenta, Bleeding

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,909 Tekil Ziyaretçi