Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK CİLT:8 , SAYI:4, ARALIK 2018
("BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 8, Sayı: 4, ARALIK 2018");

BOZOK TIP DERGİSİ - Aralık Cilt: 8, Sayı: 4, Aralık 2018
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU’NDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI

Özlem ERÇEN DİKEN, Mesut ARSLAN

Sayfa No: 1-6 [ÖZET] - [PDF]

2.HAFİF DERECELİ PANKREATİT OLGULARININ TANISINDA LİPAZ/AMİLAZ ORANI VE ORTALAMA PLATELET HACMİ NE KADAR GÜVENİLİRDİR?

Emin UYSAL, Yahya Ayhan ACAR, Süleyman SOLAK, Mehmet SAM,Hatike BABAYİĞİT HANCER, Esra COŞKUNTUNCEL BİLGİ

Sayfa No: 7-12  [ÖZET] - [PDF]

3.SAKRUM KEMİĞİNİN MORFOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Seher YILMAZ, Adem TOKPINAR, Kenan AYCAN, Rabia Tuğçe TUTKUN,Aysun Güler KANTER, Kaan ÇİMEN, Sümeyye UÇAR,Hatice SUSAR

Sayfa No: 13-17 [ÖZET] - [PDF]

4.NADİR GÖRÜLEN ELASTOFİBROMA DORSİ’DE KLİNİK DENEYİMİMİZE DAYANARAK TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI OLUŞTURULMASI

Hakan KESKİN

Sayfa No: 18-24 [ÖZET] - [PDF]

5.BENİGN PATOLOJİ ÖNTANISI İLE HİSTEREKTOMİ YAPILAN OLGULARDA POSTOPERATİF İNSİDENTAL ENDOMETRİAL PRE-/MALİGN PATOLOJİ SAPTANMA ORANI

Hüseyin AYDOĞMUŞ, Zafer KOLSUZ, Ferhan ELMALI, Halil İbrahim TIRAŞ, Serpil AYDOĞMUŞ

Sayfa No: 25-29 [ÖZET] - [PDF]

6.SERUM ÇİNKO DÜZEYİ İLE FEBRİL KONVÜLZİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Murat DOĞAN, Feyza ESEN, Selcan ÖZTÜRK, Mehmet Adnan ÖZTÜRK

Sayfa No: 30-33 [ÖZET] - [PDF]

7.ACİL SERVİSTE DÜZENLENEN ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep ERDOĞAN ÇETİN, Aslıhan TEYİN, Birkan BİRBEN, Bilal ÇETİN,Göksel Gültekin ŞAHİNER, Mehmet HAMAMCI

Sayfa No: 34-40 [ÖZET] - [PDF]

8.ARTER TAMİRİNDE N-BUTİL-2-SİYANOAKRİLAT (HİSTOAKRİL) KULLANIMI

Volkan GÜNEYLİ, Hayati ÖZTÜRK, Seyran KILINÇ, Özhan PAZARCI, Zekeriya ÖZTEMUR,Seyfi Gündüz TEZEREN, Okay BULUT

Sayfa No: 41-50 [ÖZET] - [PDF]

9.SAFRA KESESİ POLİPLERİ: 5212 KOLESİSTEKTOMİ VAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra TÜRE, Abdullah YAZAR , Fatih AKIN, Adem AYDIN

Sayfa No: 51-54 [ÖZET] - [PDF]

10.NAZAL SEPTUM PERFORASYON TAMİRİNDE FASYA VE YAĞ DOKUSU KULLANIMI: DENEYSEL TAVŞAN MODELİ

Ceyhun CENGİZ, Munir DEMİRCİ, Şule DEMİRCİ, Necmi ARSLAN, Ceren ERSOZ ÜNLÜ,Hatice ÜNVERDİ, Sema HÜCÜMENOĞLU, Ethem Erdal SAMİM

Sayfa No: 55-59 [ÖZET] - [PDF]

11.KRONİK SUDAN KAÇINMA STRESİ İLE TESTİS DOKUSUNDA OLUŞTURULAN HASARI ÜZERİNE FULVİK ASİDİN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Cansu BAHÇIVAN, İbrahim SÖĞÜT, Canan HÜRDAĞ, Esra ÇİKLER-DÜLGER

Sayfa No: 60-68 [ÖZET] - [PDF]

12.MULTİPAR GEBELERDE PRİMER SEZARYEN ENDİKASYONLARI

Füsun KARBANCIOĞLU CANTÜRK, Selda SONGUR DAĞLI

Sayfa No: 59-73 [ÖZET] - [PDF]

13.SIÇANLARDA DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ/REPERFÜZYON YARALANMASINDA KARVEDİLOL’UN ETKİLERİ

Atanur KURU, Uğur YAZAR, Süleyman Caner KARAHAN, İsmail SAYGIN, Serap ÖZER YAMAN

Sayfa No: 74-80 [ÖZET] - [PDF]

14.ADLİ TRAVMATOLOJİK AÇIDAN YARALANMANIN AĞIRLIĞINI BELİRLEMEDE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE TROMBOSİT LENFOSİT ORANININ ROLÜ

Esin AKGÜL KALKAN, Dilek ÜLKER ÇAKIR, Hakan TÜRKÖN, Abdülhakim Hasan GÜL

Sayfa No: 81-86 [ÖZET] - [PDF]

15.KİŞİLERİN “SEYAHAT TIBBI” KONUSUNDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ

Ayşe Gülsün AKSÜT, Kurtuluş ÖNGEL, Nazlı SOYSAL, Umut GÖK BALCI

Sayfa No: 87-94 [ÖZET] - [PDF]

16. MEME KANSERİ VE HEPATOSELLÜLER KANSER HÜCRE DİZİLERİNDE AMPK MODÜLASYONUNUN KANSER HÜCRE PROLİFERASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN GERÇEK-ZAMANLI HÜCRE ANALİZ SİSTEMİ xCELLigence ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Gürcan GÜNAYDIN, M. Emre GEDİK

Sayfa No: 95-103 [ÖZET] - [PDF]

17. TOTAL DİZ PROTEZİ SONRASI İLK 90 GÜN PLANSIZ YENİDEN BAŞVURUNUN TEMEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem ÇÖBDEN, İsmet Yalkın ÇAMURCU, Hanifi ÜÇPUNAR, Hakan SOFU, Hüseyin DEMİREL,Utku DEMİR, Mehmet KIŞ

Sayfa No:104-111 [ÖZET] - [PDF]

18.EKLAMPSİ İLE KOMPLİKE GEBELİKLERDE MATERNAL VE FETAL SONUÇLAR

Emine Ahu KOÇ, Murat ÖZEL, Nuri DANIŞMAN

Sayfa No: 112-117 [ÖZET] - [PDF]

19.YOZGAT İLİNDE BOZOK ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ’NE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK TANILARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yunus HACIMUSALAR, Özgül KARAASLAN, Gül Ferda CENGİZ

Sayfa No: 122-126 [ÖZET] - [PDF]

20.OVER TORSİYONLARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ

Jule ERİÇ, Osman BALCI

Sayfa No:127-133 [ÖZET] - [PDF]

21.DERİ KANSERİ HASTALARININ SERUM OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim Halil YAVUZ, Göknur ÖZAYDIN YAVUZ, Serap GÜNEŞ BİLGİLİ, Halit DEMİR,Canan DEMİR

Sayfa No:134-138 [ÖZET] - [PDF]

22.YOZGAT İLİNDE AKRAL MELANOSİTİK NEVÜSLERİN KLİNİK VE DERMOSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülhan GÜREL

Sayfa No:139-143 [ÖZET] - [PDF]

23.TÜRKİYE'DE İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE SOSYO-EKONOMİK VE EĞİTİM FAKTÖRLERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

Özlem BALBALOĞLU, Nihal İNANDIKLIOĞLU

Sayfa No:144-148 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

24. KOLEDOK KİSTLERİ

Faruk Önder AYTEKİN

Sayfa No: 149-154 [ÖZET] - [PDF]

25. PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE BCG AŞILAMASI

Cem TURANOĞLU, Mustafa Ali AKIN, Ayşenur PAÇ KISAARSLAN

Sayfa No: 155-157[ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

26. NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT KARIN SEBEBİ: GEZİCİ DALAK TORSİYONU

Halil İbrahim TAŞCI

Sayfa No: 158-161 [ÖZET] - [PDF]

27.İNKARSERE DEV MORGAGNİ HERNİSİ: OLGU SUNUMU

Bekir SARICIK, İhsan YILDIZ, Yavuz Savaş KOCA

Sayfa No: 162-165 [ÖZET] - [PDF]

28. TORASİK ÇIKIŞ SENDROMLU İKİ PEDİATRİK VAKA

Turgay ÇOKYAMAN, Çağrı DAMAR

Sayfa No: 166-169 [ÖZET] - [PDF]

29. PLASENTA AKREATA OLGUSUNDA UTERUS KORUYUCU KARE SÜTÜR UYGULAMASI

Turgay ÇOKYAMAN, Çağrı DAMAR

Sayfa No: 170-175 [ÖZET] - [PDF]

30.SEZARYEN ESNASINDA RASTLANTISAL OLARAK SAPTANAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI

İsmail ALAY, Cihan KAYA, İbrahim KARACA, Hüseyin CENGİZ, Murat EKİN, Levent YASAR

Sayfa No: 176-182 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,830 Tekil Ziyaretçi