Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL CİLT:8 , SAYI:3, EYLÜL 2018
("BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 8, Sayı: 3, EYLÜL 2018");

BOZOK TIP DERGİSİ - Eylül Cilt: 8, Sayı: 3, Eylül 2018
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.ACİL KOŞULLARDA ALT EKSTREMİTE ARTER HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM

Hakan İMAMOĞLU, Nuri ERDOĞAN, Serap DOĞAN, Aydın TUNÇAY

Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2.ARNOLD-CHİARİ MALFORMASYONU: GEBELİK ÖNCESİ BAKIM ÖNEMİ VE YENİDOĞAN SONUÇLARI

Erhan H. CÖMERT, Hidayet ŞAL, Y. Semih EKİCİ, Emine Ahu KOÇ, Cavit KART, Turhan ARAN

Sayfa No: 6-10  [ÖZET] - [PDF]

3.BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN İNCELENMESİ

Dilek YILDIRIM GÜRKAN, Ebru SÖNMEZ, Murat KORKMAZ

Sayfa No: 11-15 [ÖZET] - [PDF]

4.DİSLEKSİLİ ÇOCUKLARDA EV OKURYAZARLIK ORTAMI VE AKTİVİTE RUTİNLERİ

Gökçen AKYÜREK, Gonca BUMİN

Sayfa No: 16-23 [ÖZET] - [PDF]

5.DİYAFRAMIN FARKLI PERİYODİK UYARIM YANITLARINDA ABDOMİNAL İSKEMİ-REPERFÜZYONUN YARATTIĞI DEĞİŞİMLER

Seçkin TUNCER

Sayfa No: 24-29 [ÖZET] - [PDF]

6.İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇOCUK VE ERGENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat DOĞAN, Selcan ÖZTÜRK,Feyza ESEN, Esra DEMİRCİ,Mehmet Adnan ÖZTÜRK

Sayfa No: 30-34 [ÖZET] - [PDF]

7.KONYA BÖLGESİ’NDE MEFV GEN MUTASYONLARININ SIKLIĞI VE DAĞILIMI

Pelin TAŞDEMİR

Sayfa No: 35-39 [ÖZET] - [PDF]

8.KORONER ANJİOGRAFİ LABORATUVARINA SEVKİ YAPILAN HASTALARDA; DEPRESYON, ANKSİYETE VE KORONER ARTER HASTALIĞI CİDDİYETİ İLİŞKİSİ

Süleyman AKKAYA, Cegerğun POLAT, Hüseyin EDE, Önder ÖZTÜRK

Sayfa No: 40-45 [ÖZET] - [PDF]

9.KRONİK HASTA ÇOCUKLARA BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra TÜRE, Abdullah YAZAR , Fatih AKIN, Adem AYDIN

Sayfa No: 46-53 [ÖZET] - [PDF]

10.MALİGN TİROİD TÜMÖRLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

Payam HACISALİHOĞLU, Elbrus ZARBALİYEV

Sayfa No: 54-58 [ÖZET] - [PDF]

11.ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU BULUNAN ÇOCUKLARDA SERUM FOLAT, VİTAMİN B12,HOMOSİSTEİN VE VİTAMİN D SEVİYELERİ

Erman ESNAFOĞLU

Sayfa No: 59-64 [ÖZET] - [PDF]

12.MTUS1 TÜMÖR BASKILAYICI GEN VE ONUN ANA TRANSKRİPT VARYANTI ATIP3A’NIN U2OS VE MCF-7 HÜCRELERİNDE PAKLİTAKSEL KAYNAKLI NEGATİF REGÜLASYONU

Önder YUMRUTAS

Sayfa No: 65-70 [ÖZET] - [PDF]

13.PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN KANSER HASTALARININ BESLENME NRS-2002 SKORLARI İNFLAMASYONLA İLİŞKİLİ MİDİR?

Deniz AVCI

Sayfa No: 71-75 [ÖZET] - [PDF]

14.TALAR OSTEOKONDRAL DEFEKTLERDE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ METAL TALAR İMPLANT UYGULAMASI

Murat ÇALBIYIK

Sayfa No: 76-82 [ÖZET] - [PDF]

15.TORAKS TRAVMALI ERİŞKİN HASTALARDAKİ KOT FRAKTÜRÜ VE HEMOPNÖMOTORAKS ARASINDAKİ KORELASYON

Halil İbrahim SERİN, Mustafa Fatih ERKOÇ

Sayfa No: 83-86 [ÖZET] - [PDF]

16. TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONRASI GELİŞEN İATROJENİK PNÖMOTORAKS YÖNETİMİ

H.Volkan KARA, Ezel ERŞEN, Burcu KILIÇ, Selim BAKAN, Akif TURNA

Sayfa No: 87-91 [ÖZET] - [PDF]

17. ÜÇ FARKLI RİSK SKORLAMA SİSTEMİNİN KORONER ARTER BAYPAS GREFTLEME YAPILAN HASTALARDA MORTALİTE ÖNGÖRMEDEKİ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Levent ALTINAY, Erdem ÇETİN, Zafer Cengiz ER, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Haşmet BARDAKÇI, Cemal Levent BİRİNCİOĞLU

Sayfa No: 92-98 [ÖZET] - [PDF]

18.YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ ENDOMETRİUM KANSERLERİ HASTALARDA İLERİ YAŞ KÖTÜ PROGNOSTİK BİR FAKTÖR MÜDÜR?

Mehmet GÖKÇÜ, Selçuk ERKILINÇ, Ulaş SOLMAZ, Mustafa BAĞCI, Orhan TEMEL,Tuğba KARADENİZ, Muzaffer SANCI

Sayfa No: 99-108 [ÖZET] - [PDF]

19.DENEYSEL AKUT PANKREATİT MODELİNDE GELİŞEN AKCİĞER HASARINA TEMPOL’ÜN ETKİSİ

Faruk Önder AYTEKİN

Sayfa No: 109-113 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

20. İNSÜLİN DİRENCİNDE İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS1) PROTEİNİNİN ROLÜ

Gökhan GÖRGİŞEN

Sayfa No: 114-121 [ÖZET] - [PDF]

21. PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE BCG AŞILAMASI

Cem TURANOĞLU, Mustafa Ali AKIN, Ayşenur PAÇ KISAARSLAN

Sayfa No: 122-127 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

22. SERVİKSİN KAVERNÖZ LENFANJİOMASI

Asuman KİLİTCİ, Fahri YILMAZ, Bülent DURAN

Sayfa No: 128-131 [ÖZET] - [PDF]

23. DİKLOFENAK POTASYUMUN ORAL ALIMINA BAĞLI KOUNİS SENDROMU: OLGU SUNUMU

Güney SARIOĞLU, Ertuğrul KURTOĞLU, Tolga ÇAKMAK, Fatih GÜNGÖREN, Şıho HİDAYET

Sayfa No: 132-135 [ÖZET] - [PDF]

24.KRONİK DERİN VEN TROMBOZU OLAN HASTADA AKUT GELİŞEN İLİAK VEN TROMBOZUNUN FARMOKOMEKANİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Zafer Cengiz ER, Kıvanç ATILGAN, Ertan DEMİRDAŞ

Sayfa No: 136-138 [ÖZET] - [PDF]

25. OLEKRANON KIRIĞI OLAN BÜLLÖZ AKCİĞER HASTASINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ: USG EŞLİĞİNDE İNFRAKLAVİKÜLER BLOK MU? GENEL ANESTEZİ Mİ: OLGU SUNUMU

Ramazan BALDEMİR, Müge ÇAKIRCA, İsmail AYTAÇ, Mustafa BAYDAR

Sayfa No: 139-142 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,819 Tekil Ziyaretçi