Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN CİLT:8 , SAYI:2, HAZİRAN 2018
("BOZOK TIP DERGİSİ - Haziran Cilt: 8, Sayı: 2, Haziran 2018");

BOZOK TIP DERGİSİ - Haziran Cilt: 8, Sayı: 2, Haziran 2018
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.EMBRYO VE FUNDAL ENDOMETRİAL YÜZEY ARASINDAKİ MESAFENİN İNTRA SİTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU SİKLUSLARINDA SONUÇLARA ETKİSİ

Esra Nur TOLA, Mehmet GÜNEY

Sayfa No: 1-10 [ÖZET] - [PDF]

2.ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN DOWN SENDROMLU HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

Serkan ÖZSOYLU, Başak AKYILDIZ, Adem DURSUN

Sayfa No: 11-14  [ÖZET] - [PDF]

3.MERKEZİMİZE BAŞVURAN NONVALVÜLER ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE ORAL ANTİKOAGÜLASYON TERCİHLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Vahit DEMİR, Yaşar TURAN, Şiho HİDAYET

Sayfa No: 15-20 [ÖZET] - [PDF]

4.KADINLARIN DOĞUM SONU DÖNEMDE AİLE PLANLAMASI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Figen ALP YILMAZ, Rukiye HÖBEK AKARSU, Funda TOSUN GÜLEROĞLU

Sayfa No: 21-25 [ÖZET] - [PDF]

5.YETİŞKİN HASTALARDA PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Ömer PIÇAKÇI, Seyran KILINÇ, Özhan PAZARCI, Hayati ÖZTÜRK, Seyfi Gündüz TEZEREN,Zekeriya ÖZTEMUR, Okay BULUT

Sayfa No: 26-32 [ÖZET] - [PDF]

6.KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI

Derya EVGİN, Emine ERDEM

Sayfa No: 33-41 [ÖZET] - [PDF]

7.YOZGAT İLİNDE BULUNAN OBEZ ÇOCUKLARDA DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem YAŞAR, Özgül KARAASLAN

Sayfa No: 42-46 [ÖZET] - [PDF]

8.TİP 1 DİYABET MEİLLİTUS’DA SERUM. LÖKÖSİT VE ERİTROSİT LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN DURUM

Ümmügülsüm CAN, Osman ÇAĞLAYAN, İdris MEHMETOĞLU

Sayfa No: 47-52 [ÖZET] - [PDF]

9.YOZGAT YÖRESİ ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA EN SIK SEBEP OLAN ETKENLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

Adem YAŞAR, Belma YAŞAR, Esra AKYÜZ ÖZKAN, Ünsal SAVCI

Sayfa No: 53-58 [ÖZET] - [PDF]

10.YOZGATTA GEBELERE YÖNELİK ŞİDDET YAYGINLIĞI

Ayla GENÇER, Taylan ONAT, Emre BAŞER, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No: 59-64 [ÖZET] - [PDF]

11.BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE PROSTAT KANSERİNİN RUTİN İNCELEMLERE İLAVETEN ERKEN ÖNGÖRÜLMESİ

Sema Nur AYYILDIZ, Ali AYYILDIZ, Erdal BENLİ, Selma CIRRIK, Abdullah ÇIRAKOĞLU,Buğra KESEROĞLU

Sayfa No: 65-71 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

12. AMELİYAT DÖNEMİNDE İSTENMEYEN HİPOTERMİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

Ganime Esra SOYSAL, Arzu İLÇE

Sayfa No: 72-79 [ÖZET] - [PDF]

13. HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE BESLENMENİN VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNEMİ

Meral EKİM

Sayfa No: 80-85 [ÖZET] - [PDF]

14. LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK REKTUM CERRAHİSİ VE LOKAL EKSİZYONLAR

Bartu BADAK, Necdet Fatih YAŞAR

Sayfa No: 86-91 [ÖZET] - [PDF]

15. TRANSPLANT KOORDİNASYON

Faruk Önder AYTEKİN

Sayfa No: 92-96 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

16. ALL’NİN NADİR BAŞVURU ŞEKLİ; DİABETES MELLİTUS

Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Nurcan ÜNAL, Önder KILIÇASLAN, Gülşen YALÇIN,İlknur ARSLANOĞLU, Kenan KOCABAY

Sayfa No: 97-99 [ÖZET] - [PDF]

17. ATİPİK ŞİKAYETLERLE PREZENTE OLAN AKUT TRAVMATİK İNTERHEMİSFERİK SUBDURAL HEMATOM

Hakan AK, Levent ALBAYRAK, İskender Samet DALTABAN, İbrahim ÇALTEKİN

Sayfa No: 100-103 [ÖZET] - [PDF]

18.CHANARİN DORFMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU

Ömer Faruk BOLATTÜRK, Mehmet Fatih GÖL, Mehmet Fatih YETKİN

Sayfa No: 104-107 [ÖZET] - [PDF]

19. GENÇ HASTADA İNME

Suphi BAHADIRLI, Ulaş KARAOĞLU, Aydın SARIHAN, Mehtap BULUT

Sayfa No: 108-111 [ÖZET] - [PDF]

20. İNME BENZERİ KLİNİK İLE PREZENTE OLAN BRAKİAL ARTER TROMBOZU: OLGU SUNUMU

Hikmet SAÇMACI, Nermin TANIK, Tülin AKTÜRK, Eşref Kemal ÇELİK, Şenay Bengin ERTEM,Şıho HİDAYET, Hasan EKİM, Levent Ertuğrul İNAN

Sayfa No: 112-114 [ÖZET] - [PDF]

21. MARİN-AMAT SENDROMU: OLGU SUNUMU

Tülin AKTÜRK, Huriye Hayat GÜVEN, Selim Selçuk ÇOMOĞLU

Sayfa No: 115-117 [ÖZET] - [PDF]


openside("BOZOK TIP DERGİSİ - Haziran Cilt: 8, Sayı: 2, Haziran 2018"); ?>

BOZOK TIP DERGİSİ - Haziran Cilt: 8, Sayı: 2, Haziran 2018
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.EMBRYO VE FUNDAL ENDOMETRİAL YÜZEY ARASINDAKİ MESAFENİN İNTRA SİTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU SİKLUSLARINDA SONUÇLARA ETKİSİ

Esra Nur TOLA, Mehmet GÜNEY

Sayfa No: 1-10 [ÖZET] - [PDF]

2.ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN DOWN SENDROMLU HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

Serkan ÖZSOYLU, Başak AKYILDIZ, Adem DURSUN

Sayfa No: 11-14  [ÖZET] - [PDF]

3.MERKEZİMİZE BAŞVURAN NONVALVÜLER ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE ORAL ANTİKOAGÜLASYON TERCİHLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Vahit DEMİR, Yaşar TURAN, Şiho HİDAYET

Sayfa No: 15-20 [ÖZET] - [PDF]

4.KADINLARIN DOĞUM SONU DÖNEMDE AİLE PLANLAMASI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Figen ALP YILMAZ, Rukiye HÖBEK AKARSU, Funda TOSUN GÜLEROĞLU

Sayfa No: 21-25 [ÖZET] - [PDF]

5.YETİŞKİN HASTALARDA PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Ömer PIÇAKÇI, Seyran KILINÇ, Özhan PAZARCI, Hayati ÖZTÜRK, Seyfi Gündüz TEZEREN,Zekeriya ÖZTEMUR, Okay BULUT

Sayfa No: 26-32 [ÖZET] - [PDF]

6.KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI

Derya EVGİN, Emine ERDEM

Sayfa No: 33-41 [ÖZET] - [PDF]

7.YOZGAT İLİNDE BULUNAN OBEZ ÇOCUKLARDA DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem YAŞAR, Özgül KARAASLAN

Sayfa No: 42-46 [ÖZET] - [PDF]

8.TİP 1 DİYABET MEİLLİTUS’DA SERUM. LÖKÖSİT VE ERİTROSİT LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN DURUM

Ümmügülsüm CAN, Osman ÇAĞLAYAN, İdris MEHMETOĞLU

Sayfa No: 47-52 [ÖZET] - [PDF]

9.YOZGAT YÖRESİ ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA EN SIK SEBEP OLAN ETKENLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

Adem YAŞAR, Belma YAŞAR, Esra AKYÜZ ÖZKAN, Ünsal SAVCI

Sayfa No: 53-58 [ÖZET] - [PDF]

10.YOZGATTA GEBELERE YÖNELİK ŞİDDET YAYGINLIĞI

Ayla GENÇER, Taylan ONAT, Emre BAŞER, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No: 59-64 [ÖZET] - [PDF]

11.BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE PROSTAT KANSERİNİN RUTİN İNCELEMLERE İLAVETEN ERKEN ÖNGÖRÜLMESİ

Sema Nur AYYILDIZ, Ali AYYILDIZ, Erdal BENLİ, Selma CIRRIK, Abdullah ÇIRAKOĞLU,Buğra KESEROĞLU

Sayfa No: 65-71 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

12. AMELİYAT DÖNEMİNDE İSTENMEYEN HİPOTERMİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

Ganime Esra SOYSAL, Arzu İLÇE

Sayfa No: 72-79 [ÖZET] - [PDF]

13. HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE BESLENMENİN VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNEMİ

Meral EKİM

Sayfa No: 80-85 [ÖZET] - [PDF]

14. LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK REKTUM CERRAHİSİ VE LOKAL EKSİZYONLAR

Bartu BADAK, Necdet Fatih YAŞAR

Sayfa No: 86-91 [ÖZET] - [PDF]

15. TRANSPLANT KOORDİNASYON

Faruk Önder AYTEKİN

Sayfa No: 92-96 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

16. ALL’NİN NADİR BAŞVURU ŞEKLİ; DİABETES MELLİTUS

Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Nurcan ÜNAL, Önder KILIÇASLAN, Gülşen YALÇIN,İlknur ARSLANOĞLU, Kenan KOCABAY

Sayfa No: 97-99 [ÖZET] - [PDF]

17. ATİPİK ŞİKAYETLERLE PREZENTE OLAN AKUT TRAVMATİK İNTERHEMİSFERİK SUBDURAL HEMATOM

Hakan AK, Levent ALBAYRAK, İskender Samet DALTABAN, İbrahim ÇALTEKİN

Sayfa No: 100-103 [ÖZET] - [PDF]

18.CHANARİN DORFMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU

Ömer Faruk BOLATTÜRK, Mehmet Fatih GÖL, Mehmet Fatih YETKİN

Sayfa No: 104-107 [ÖZET] - [PDF]

19. GENÇ HASTADA İNME

Suphi BAHADIRLI, Ulaş KARAOĞLU, Aydın SARIHAN, Mehtap BULUT

Sayfa No: 108-111 [ÖZET] - [PDF]

20. İNME BENZERİ KLİNİK İLE PREZENTE OLAN BRAKİAL ARTER TROMBOZU: OLGU SUNUMU

Hikmet SAÇMACI, Nermin TANIK, Tülin AKTÜRK, Eşref Kemal ÇELİK, Şenay Bengin ERTEM,Şıho HİDAYET, Hasan EKİM, Levent Ertuğrul İNAN

Sayfa No: 112-114 [ÖZET] - [PDF]

21. MARİN-AMAT SENDROMU: OLGU SUNUMU

Tülin AKTÜRK, Huriye Hayat GÜVEN, Selim Selçuk ÇOMOĞLU

Sayfa No: 115-117 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,837 Tekil Ziyaretçi