Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.70-74

PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI: ÜÇ OLGU SUNUMU

Primary Central Nervous System Lymphoma: Report of Three Cases

Yasemin Benderli Cihan

ÖZET
Primer santral sinir sistemi lenfoması (PSSSL), santral sinir sisteminde ortaya çıkan eks- tra nodal bir non-Hodgkin lenfoma (NHL) türüdür. Son yıllarda görülme sıklığı giderek artmaktadır. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %5’ini, lenfomaların %1’ini oluşturmakta- dır. Tipik olarak yaşlı hastalığı olup, erkeklerde insidansı fazladır. PSSSL’ında radyoterapi (RT) sık uygulanmakta olup, tüm beyin ışınlaması (30–40 Gy) ve primer tümöre yönelik (10–20 Gy) lokal boost uygulaması, klinik ve radyolojik cevap oranını artırmaktadır. Sade- ce cerrahi uygulanan olgularda rekürrens riski daha yüksek olup, cerrahiye radyoterapi eklenen olgularda sağ kalım 12–18 ay iken kemoterapi ile birlikte kombine tedavi metod- ların uygulanması sağ kalım 37-60 aya kadar uzamaktadır. Bu yazıda kliniğimizde tedavi ettiğimiz üç olgu literatür eşliğinde tartışılarak sunuldu.

Anahtar kelimeler: Santral sinir sistemi hastalıkları, Lenfoma, Non-Hodgkin, Radyote- rapi

ABSTRACT
Primary central nervous system (PCNS) lymphoma is defined as the lymphoma effecting only spinal axis and cranium without systemic symptoms. PCNS Non-Hodgkin’s lymphoma is representing 5 % of all primary brain tumors and occurring more frequently in the last years. It occurs frequently in patients with sporadic or acquired immunodeficiency syndromes, which traditionally have been treated with radiotherapy. For nonimmunosupression patients, whole brain Gray irradiation (30 to 40 Gy) with a 10–
20 Gy local boost to the primary tumor is suggested. Whole-brain radiation therapy with a median survival of 12-18 months was regarded standard chemotherapy introduced combined modality treatment increasing median survival to 37-60 months. The clinical radiographic, pathologic features and prognosis of these rare cases are discussed.

Key words: Central nervous system diseases, Lymphoma, Non-Hodgkin, Radiotherapy

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,463 Tekil Ziyaretçi