Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART CİLT:8 , SAYI:1, MART 2018
("BOZOK TIP DERGİSİ - Mart Cilt: 8, Sayı: 1, Mart 2018");

BOZOK TIP DERGİSİ - Mart Cilt: 8, Sayı: 1, Mart 2018
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.APENDİKS’İN KARSİNOİD TÜMÖRÜ: 3981 APENDEKTOMİ VAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayetullah TEMİZ , Yavuz ALBAYRAK, Sevilay AKALP ÖZMEN

Sayfa No: 1-4 [ÖZET] - [PDF]

2.KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ AMELİYATLARINA AİT KOMPLİKASYONLARIN MODİFİYE CLAVİEN SINIFLAMA SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Alper GÖK, Ali ÇİFT, Mehmet Özgür YÜCEL ,Muhittin ATAR, Sertaç ÇİMEN, Ufuk ÖZTÜRK,Hasan Nedi·m Göksel GÖKTUĞ, Can TUYGUN, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU

Sayfa No: 5-10  [ÖZET] - [PDF]

3.ENDOTOKSEMİ MODELİNDE TAURİNİN BEYİN DOKUSU ENERJİ DURUMU VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Gonca OZAN, Nurten TÜRKÖZKAN, Filiz Sezen BİRCAN, Barbaros BALABANLI

Sayfa No: 11-17 [ÖZET] - [PDF]

4.HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülken Tunga BABAOĞLU, Gökçe DEMİR, Sevil BİÇER

Sayfa No: 18-24 [ÖZET] - [PDF]

5.B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV,HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

Mahmut Sami TUZCU, Ali Ramazan BENLİ, Abdulbaki KUMBASAR

Sayfa No: 25-30 [ÖZET] - [PDF]

6.KÜTANÖZ VE MUKOZAL MALİGN MELANOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ

Tuba Dilay ÜNAL

Sayfa No: 31-37 [ÖZET] - [PDF]

7.DERİN VEN TROMBOZLU HASTALARIN TAKİBİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN VE BESLENMENİN ÖNEMİ

Meral EKİM, Hasan EKİM

Sayfa No: 38-44 [ÖZET] - [PDF]

8.KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISINDA ULTROSONOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

Murathan KÖKSAL, S. Suha KOPARAL, Dilek KESKİN

Sayfa No: 45-51 [ÖZET] - [PDF]

9.PSORİASİSLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN DÜZEYLERİ VE ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI VARLIĞININ METABOLİK SENDROM VE KOMPONENTLERİYLE İLİŞKİSİ

İsmail DAĞ, Zerrin ÖĞRETMEN, Dilek Ülker ÇAKIR, Mustafa REŞORLU

Sayfa No: 52-58 [ÖZET] - [PDF]

10.YENİ KURULAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Çiğdem ÜNAL KANTEKİN, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU

Sayfa No: 59-65 [ÖZET] - [PDF]

11.KRONİK BEL AĞRISININ EKONOMİK MALİYETİ

Yasemin YUMUSAKHUYLU, Hatice S. BAKLACIOGLU, Huriye ARAS, Sema HALİLOGLU,Esra SELİMOGLU, Afitap İÇAĞASIOĞLU

Sayfa No: 66-74 [ÖZET] - [PDF]

12.AKUT DÖNEM İNTRASEREBRAL HEMORAJİLİ HASTALARDA PLATELET/LENFOSİT ORANININ MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Aslı BOLAYIR, Hasan Ata BOLAYIR

Sayfa No: 75-81 [ÖZET] - [PDF]

13.LİTERATÜR EŞLİĞİNDE 36 FETAL OTOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA

Ceren CANBEY GORET

Sayfa No: 82-85 [ÖZET] - [PDF]

14.ÇOÇUKLUK ÇAĞI FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DENEYİMLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selim ASAROĞLU, Adem YAŞAR, Sedat ÖKTEM, Belma YAŞAR, Yasemin AKIN

Sayfa No: 86-92 [ÖZET] - [PDF]

15.MALİGN MİKROKALSİFİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİJİTAL MAMOGRAFİ VE DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Serap DOĞAN,Oğuz KARABÖRKLÜ, Hakan İMAMOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK

Sayfa No: 93-99 [ÖZET] - [PDF]

16. ENDOMETRİUM KANSERİNDE FROZEN DEĞERLENDİRMENİN ROLÜ

Çağlar HELVACIOĞLU, Cihan KAYA, İsa Aykut ÖZDEMİR, Ayşe Gül AKTAŞ, Murat EKİN

Sayfa No: 100-102 [ÖZET] - [PDF]

17. KOKSİDİNİA’LI OLGULARDA CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI

Birol ÖZKAL

Sayfa No: 103-108 [ÖZET] - [PDF]

18.PANKREATİTTE ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW)’NİN MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ DEĞERLİLİĞİ

Sinan KARACABEY, Erkman SANRI

Sayfa No: 109-113 [ÖZET] - [PDF]

19.DAHA ÖNCE OPERE EDİLMİŞ NÜKS PİLONİDAL HASTALIK TEDAVİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

Ergin ARSLAN, Mesut SİPAHİ, Tutkun TALİH

Sayfa No: 114-117 [ÖZET] - [PDF]

20.AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM GALEKTİN 1 VE 3 DÜZEYLERİNİN, TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ

Özlem ERÇEN DİKEN, Yusuf AYDEMİR, Emre DEMİR

Sayfa No: 118-124 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

21. YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİSİ İLE ÖLÇÜLEN REJYONEL SEREBRAL OKSİJEN SATÜRASYONU:SİSTEMATİK BİR DERLEME

Cengiz KAYA, Mehmet Can ER

Sayfa No: 125-130 [ÖZET] - [PDF]

22. ADRENOMEDULLİN VE DİYABET

Zeliha BAYRAM, Sadi S. ÖZDEM

Sayfa No: 131-138 [ÖZET] - [PDF]

23. NEONİKOTİNOİD PESTİSİTLERİN HİSTOPATOLOJİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ

Özlem ÖNEN, Pınar AKSU KILIÇLE, Yasemen ADALI, Hatice BEŞEREN

Sayfa No: 139-147 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

24. TROMBÜS OLDUKÇA BÜYÜKTÜ: ÖNCE ASPİRASYON YAPILMALI MIYDI ?

Kerim ESENBOĞA

Sayfa No: 148-151 [ÖZET] - [PDF]

25. ERİTRODERMİK PSÖRİAZİSLİ BİR HASTADA GÖZ KAPAĞI VE OKÜLER YÜZEY TUTULUMU

Mustafa KÖŞKER, Mutlu ACAR, Can ERGİN, Canan GÜRDAL

Sayfa No: 152-155 [ÖZET] - [PDF]

26.OROFARİNGEAL TULAREMİ OLGU

Fatma KESMEZ CAN, Zülküf KAYA, Selma SEZEN, Emine PARLAK

Sayfa No: 156-159 [ÖZET] - [PDF]

27. GEBELİKLE BİRLİKTE NADİR GÖRÜLEN LOMBER OMURGANIN SAF EKSTRADURAL SCHWANNOMU

İskender Samet DALTABAN, Hakan AK, Mehmet Selim GEL, Taylan ONAT

Sayfa No: 160-162 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,814 Tekil Ziyaretçi