Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.136-138
KRONİK DERİN VEN TROMBOZU OLAN HASTADA AKUT GELİŞEN İLİAK VEN TROMBOZUNUN FARMOKOMEKANİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU The Pharmacomechanical Treatment of Acute Iliac Vein thrombosis in a Patient Having a History of Chronic Deep Venous Thrombosis Zafer Cengiz ER, Kıvanç ATILGAN, Ertan DEMİRDAŞ ÖZET Derin ven trombozu (DVT) derin venöz sistemde bir veya birden fazla venin trombüsle tıkanması ile gelişip ağrı, şişlik, hassasiyet ve kızarıklık gibi bulgular ile ortaya çıkan tedavi edilmediği taktirde önemli derecede mortalite ve morbiditeye yol açabilen bir patolojidir. Tedavi seçeneklerinde oral antikoagülan, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve son dönemde kullanıma giren yeni oral antikoagülan (YOAK) ve farmakomekanik trombektomi işlemi yer almaktadır. Girişimsel tedaviler akut trombüs vakalarında uygulanmakta iken kronik vakalarda etkinlikleri ne yazık ki sınırlı kalmakta bu nedenle de kronik olgularda medikal tedavi yine en önemli seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde artan yaşam beklentisi ve nüks oranlarının sonucu olarak akut ve kronik lezyonların birlikte olduğu vaka sayısı artmıştır. Kombine vakaların tedavisinde farmakomekanik tedavi ne ölçüde kendine yer bulacaktır? Bu makalemizde kronik zeminde popliteal ven trombozu olan bir hastada akut gelişen iliyak ven trombozuna farmakomekanik trombektomi uygulamamız sonrası elde ettiğimiz olumlu sonuçları paylaşmayı amaçladık. Anahtar Sözcu¨kler: Farmakomekanik trombektomi; Akut ven trombozu; Kronik ven trombozu; Trombolitik tedavi ABSTRACT Deep venous thrombosis (DVT) is a pathology occuring as a result of the thrombosis of deep venous system and presenting with pain, edema, tenderness and rash, and has a high risk of morbidity and mortality in case of inadequate treatment. Oral anticoagulant therapy, low molecular weight heparin (LMWH), new oral anticoagulant therapy and pharmacomechanical thrombectomy are the present treatment options for the patients presenting with DVT. Invasive techniques are mostly applied in acute cases of DVT, and medical therapy still remains the primer treatment strategy in chronic cases. In recent years due to increasing rates of predicted survey and recurrent cases acute and chronic forms of DVT have begone to occur simultaneously. What is the place of pharmacomechanical therapy in chronic DVT cases? In this article it is aimed to define the beneficial results of a pharmacomechanical thrombectomy application of a patient presenting with acute iliac vein thrombosis and chronic popliteal vein thrombosis. Keywords: Pharmacomechanical thrombectomy; Acute vein thrombosis; Chronic vein thrombosis; Thrombolytic therapy
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,759 Tekil Ziyaretçi