Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.132-135
DİKLOFENAK POTASYUMUN ORAL ALIMINA BAĞLI KOUNİS SENDROMU: OLGU SUNUMU Kounis Syndrome Due to Oral Intake of Diclofenac Potassium: A case report Güney SARIOĞLU, Ertuğrul KURTOĞLU, Tolga ÇAKMAK, Fatih GÜNGÖREN, Şıho HİDAYET ÖZET Allerjik reaksiyonlar, koroner spazm, akut stent trombozu veya inflamatuar sitokinlerin salınması sonucu koroner plak rüptürü yoluyla akut koroner sendroma neden olabilirler. Bu klinik antite Kounis Sendromu olarak adlandırılır. 64 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Başvuru öncesinde baş ağrısı için oral yolla diklofenak kullandığı tespit edildi. Elektrokardiyografisinde(EKG) lateral derivasyonlarda STsegment yükselmesi izlendi. Acil koroner anjiyografide koroner damarlar normaldi. Hastaya anafilaktik reaksiyon teşhisi kondu. Anafilaksi başarıyla tedavi edildikten sonra, ST-segment yükselmeleri çözüldü. Klinisyenler bu sendromun hızlı tanı ve uygun tedavi için farkında olmalıdır. Anahtar Sözcu¨kler: Kounis sendromu; Anafilaksi; Diklofenak potasyum ABSTRACT Allergic reactions may cause acute coronary syndrome by coronary spasm, acute stent thrombosis or coronary plaque rupture via releasing of inflammatory cytokines. This clinical entity is termed as Kounis Syndrome. We encountered a 64-year-old male who admitted to emergency department of our hospital with complaints of chest pain, shortness of breath, nausea and vomiting. Before the application, it was found that he used diclofenac orally for headache. His electrocardiography(ECG) showed ST-segment elevations in lateral derivations. Emergency coronary angiography revealed normal coronary vessels. He was eventually diagnosed with an anaphylactic reaction. After successful treatment of anaphylaxis, ST-segment elevations resolved. Clinicians should be aware of this syndrome for promt recognition and proper treatment. Keywords: Kounis syndrome; Anaphylaxis; Diclofenac potassium
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,739 Tekil Ziyaretçi