Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.122-127
PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE BCG AŞILAMASI BCG Vaccination in Preterm and Low Birth Weight Infants Cem TURANOĞLU, Mustafa Ali AKIN, Ayşenur PAÇ KISAARSLAN ÖZET Tüberküloz dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını devam ettirmektedir. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşısının koruyuculuğu % 0-80 arasında değişmekle birlikte, dissemine Tüberküloz (TB) ve TB Menenjit insidansını azalttığı için önemini devam ettirmiştir. Dünyada oldukça farklı BCG aşı programları mevcuttur. BCG aşısının güvenli bir şekilde uygulanabileceği minimum gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı aşılama takvimlerinde net olarak tanımlanmamıştır. Bu durum, BCG aşısının preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uygulanmasında sorunlara neden olmaktadır. Son çalışmalar bu bebeklerde, doğumda veya doğumdan hemen sonra BCG aşı uygulamasının etkin ve güvenilir olduğuna işaret etmekle birlikte, halen BCG aşısı uygulanması için minimum gestasyonel yaş ve ağırlık belirlenememiştir. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Programı’nda BCG aşı uygulamasının postnatal 2. ayın sonunda yapılmasını tavsiye etmektedir. Ancak bu programda, aşının uygulanabileceği minimum vücut ağırlığı ve gestasyonel yaş ile ilgili açıklama olmaması, farklı kaynaklarda aşının yapılabileceği minimum ağırlık ile ilgili değişik önerilerin yapılması pratik uygulamada karışıklığa yol açmaktadır. Bu derlemede, preterm ve düşük doğum ağırlıklı (LBW) bebeklerde BCG aşısı uygulaması ile ilgili güncel bilgiler ve son çalışmalar derlenmiş ve ülkemizdeki güncel aşı uygulama programı ile ilgili öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcu¨kler: Prematüre; Düşük doğum ağırlıklı bebek: BCG ABSTRACT Tuberculosis remains a major health problem worldwide. There are quite different BCG vaccination programs in the world against the disease. BCG vaccine continued to be of importance because of the reduction of the incidence of disseminated TB and TB meningitis, while the protection ranged from 0 to 80%. The minimum gestational age and birth weight that the BCG vaccine can safely be given is not clearly defined in the vaccination calendars. Therefore, the use of BCG vaccine in preterm and low birth weight (LBW) infants causes problems in medical practice. Recent studies have shown that BCG vaccination is effective and safe for these infants at birth or immediately after birth, but the minimum gestational age andbody weight for BCG vaccination still remains undetermined. In our country, the Ministry of Health recommends that BCG vaccination be given at the end of the 2 nd postnatal month in the vaccination program. Lack of any explanation for the minimum body weight and gestational age to which the vaccine may be applied and different recommendations in the literature regarding the bodyweight for BCG vaccination are causing confusion in practice. In this review, up-to- date information and recent studies on BCG vaccination in preterm and LBW infants have been compiled and recommendations for the current vaccination program in our country have been presented. Keywords: Preterm; Low birth weight, BCG.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,717 Tekil Ziyaretçi