Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.114-121
İNSÜLİN DİRENCİNDE İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS1) PROTEİNİNİN ROLÜ Role of Insulin Receptor Substrate 1 (IRS1) Protein in Insulin Resistance Gökhan GÖRGİŞEN ÖZET İnsu¨lin direnci, iskelet kası, yağ ve karaciğer gibi insu¨linin hedef dokularının hu¨cresel du¨zeyde insu¨line gereken yanıtı verememesi ya da az vermesi durumudur. İnsülin direncinin başta Tip 2 Diyabet olmak üzere birçok hastalığın öncülü olması nedeniyle patogenezinin aydınlatılması oldukça önem taşımaktadır. İnsülin direncine neden olan moleküler mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, insülin direnci gelişimindeki etkin mekanizmaların başında insülin reseptör substrat (IRS) proteinleri üzerinden gerçekleşen hücre sinyali regülasyonundaki bozukluğun olduğunu ortaya koymuştur. Biz bu derlememizde IRS1 proteininin, normal ve patolojik durumdaki regülasyonu hakkındaki son gelişmeleri ortaya koyarak, insülin direnci oluşum mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yeni çalışmalara öncül olabilmeyi amaçlamaktayız. Anahtar Sözcu¨kler: İnsülin direnci; İnsülin reseptör substrat proteini; IRS1; İnsülin sinyali ABSTRACT Insulin resistance is defined as the reduced ability of insulin target tissues such as skeletal muscle, adipose and liver to respond properly to insulin actions. Insulin resistance is a precursor of Type 2 diabetes and other pathological conditions. Therefore, determining the pathogenesis of insulin resistance is important. Although molecular mechanisms of insulin resistance is not well-known, most of the studies showed that dysregulation of Insulin Receptor Substrate (IRS) signaling is a common situation that contribute to developing insulin resistance. In this review, we aim to play pioneering role that clarifies the molecular mechanism of insulin resistance by focusing on the recent studies about the normal and pathologic regulations of IRS1 signaling. Keywords: Insulin resistance; Insulin receptor substrate protein; IRS1; Insulin signaling
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,706 Tekil Ziyaretçi