Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.92-98
ÜÇ FARKLI RİSK SKORLAMA SİSTEMİNİN KORONER ARTER BAYPAS GREFTLEME YAPILAN HASTALARDA MORTALİTE ÖNGÖRMEDEKİ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of the Efficacy of Three Different Risk-Scoring Systems on Predicting the Mortality Rates of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Levent ALTINAY, Erdem ÇETİN, Zafer Cengiz ER, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Haşmet BARDAKÇI, Cemal Levent BİRİNCİOĞLU ÖZET Giriş: Çalışmamızda dünya genelinde kabul görmüş üç skorlama sistemini koroner arter bypass cerrahisi geçiren hastalarda karşılaştırarak bu sistemlerin globalleşmesine katkı sağlamak ve hasta populasyonumuza en uygun risk değerlendirme sistemini tespit etmek için bu çalışmayı planladık. Materyal-Metod: Ocak 2003 - Aralık 2004 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde ardışık olarak koroner arter bypass greftleme (KABG) operasyonu yapılan 2120 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu incelemede ameliyat dönemi ve ameliyattan sonra 30 gün içinde olan ölümler mortalite olarak kabul edildi. Hastalar çalışmada kullanılan preoperatif risk değerlendirme sistemlerinin öngördüğü şekilde düşük, orta ve yüksek risk gruplarına ayrıldı. Kullanılan risk değerlendirme sistemlerinde beklenen ve gözlenen mortaliteler karşılaştırıldı. Bulgular: Her üç risk grubunda da gözlenen mortalite oranları ile beklenen mortalite oranları yönünden EuroSCORE sisteminde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Parsonnet ile yapılan değerlendirmede düşük ve orta risk grubunda gözlenen mortalite ve beklenen mortalite oranları yönünden istatistiksel olarak gözlenen mortalitenin az olması yönünde anlamlı bir fark görüldü (p<0,001), yüksek risk grubunda ise istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ontario Province Risk (OPR) sistemiyle yapılan değerlendirmede her üç risk grubu içinde gözlenen ve beklenen mortalite oranları arasında düşük risk grubunda anlamlı fark saptanırken (p<0,001), orta ve yüksek risk grubunda anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: EuroSCORE risk sınıflamasının belirli hasta grubunda literatür ile uyumlu sonuçlar verdiğini ve bu skorlama sisteminin bölgemizdeki KABG hasta popülasyonunda preoperatif risk değerlendirmesi için güvenilir olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Anahtar Sözcu¨kler: EuroSCORE; Ontario province risk; Parsonnet; Mortalite; Koroner arter baypas cerrahisi ABSTRACT Introduction: We aimed to compare the efficacy of three different well-known and commonly used mortality risk-scoring systems and to provide a more suitable scoring system for our patient population. Material-Method: A total of 2120 patients who had undergone a CABG operation in Türkiye Yüksek İhtisas Hospital Cardiovascular Surgery Clinic between January 2003 – December 2004 included in this study. The inhospital deaths and the deaths in postoperative 30 days were accepted as mortality. The patients were divided into low, moderate and high-risk groups as the risk scoring systems prerequisites. The predicted mortality rates by the risk scoring systems and the observed mortality rates were compared. Results: The observed mortality rates and the predicted mortality rates by EuroSCORE were similar between the groups (p>0.05). The observed mortality rates of low and moderate risk groups were significantly lower than the predicted mortality rates with Parsonnet risk scoring system (p<0.001). In the high-risk group, the observed mortality rates were not significantly different from the predicted mortality rates with the same risk scoring system (p>0.05). The predicted mortality rates with Ontario Province Risk (OPR) scoring system and observed mortality rates in the low risk group were significantly different (p<0.001). In the moderate and high risk groups, the observed mortality rates and predicted mortality rates with the OPR were not significantly different (p>0.05). Conclusion: The EuroSCORE risk scoring system results were similar to the results in the literature. It is a reliable way of risk prediction for the patients undergoing CABG surgery in our region. Keywords: EuroSCORE; Ontario province risk; Parsonnet; Mortality; Coronary artery bypass grafting
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,746 Tekil Ziyaretçi