Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.66-69

DİZ ÇEVRESİ ONARIMI İÇİN AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN BİR ALTERNATİF: PROKSİMAL TABANLI SAFEN FLEP

An Alternate Flap to Keep in Mind to Repair Soft Tissue Defects Around  the Knee: Proximally- Based Saphenous Flap

Fikret Eren, Sinan Öksüz,  Cenk Melikoğlu, Bilge Kağan Aysal, Ersin Ülkür

ÖZET
Alt ekstremitenin orta 1/3 bölümündeki doku eksikliklerinin lokal onarım seçenekleri nispeten sınırlıdır. Bu bölgenin rekonstrüksiyonunda lokal seçenekler arasında bulunan safen flep, son dönemlerde ters akımlı olarak daha da popüler olmuş ve alt eksremite distalinde kullanım alanı bulmuştur. Alt ekstremitede diz çevresi yumuşak doku defekt- lerinin onarımı için proksimal tabanlı safen flep fonksiyonel herhangi bir kayba neden olmadan kolaylıkla uygulanabilecek uygun bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: Patella, Yumuşak doku travmaları, Cerrahi flepler

ABSTRACT
Local soft tissue reconstruction options of middle third of the lower extremity are relatively limited. The saphenous flap that is an option for this region of lower extremity is more popular in recent years as a reverse flow and has used for the distal part of the lower extremity. For the reconstruction of soft tissue defects around the knee proximally- based saphenousflap can easily be applied without causing any loss of function and seems to be a suitable alternative.

Key words: Patella, Soft tissue injuries, Surgical flaps

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,520 Tekil Ziyaretçi