Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.59-64
ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU BULUNAN ÇOCUKLARDA SERUM FOLAT, VİTAMİN B12,HOMOSİSTEİN VE VİTAMİN D SEVİYELERİ Serum Folate, Vitamin B12, Homocysteine and Vitamin D Levels in Children With Specific Learning Disorder Erman ESNAFOĞLU ÖZET Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biri olan özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) bulunan çocukların serumlarında folat, vitamin B12 ve homosistein ve ayrıca vitamin D seviyelerini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: 42 ÖÖB bulunan çocuk ve 30 sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldı. Serum folat, vitamin B12, homosistein ve vitamin D değerleri ölçüldü. Bulgular: Folat seviyeleri hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.046). Vitamin B12 ve homosistein değerleri açısından iki grup arasında anlamlı farklılıklar bulunmadı (p=0.059 ve p=0.077 sırasıyla). Vitamin D ise hasta grubunda belirgin olarak düşük bulundu (p<0.001). Sonuç: Bu sonuçlara göre vitamin D, folat ve vitamin B12 eksikliği veya yetersizliğinin ÖÖB bulunan çocuklarda bulunabileceği, bu durumun bozukluğun patogenezine katkıda bulunabileceği önerilebilir. Bu çalışma ÖÖB bulunan çocuklardaki vitamin D ve tek karbon metabolizmasıyla ilgili olarak folat ve homosisteinin araştırıldığı ilk çalışma olması nedeniyle önem taşımaktadır. Anahtar Kelimler: Özgül öğrenme güçlüğü; Folat; Vitamin B12; Homosistein, Vitamin D; Tek karbon metabolizması. ABSTRACT Objective:The aim of the study was to investigate serum folate, vitamin B12, homocysteine and vitamin D levelsof children with specific learning disorder, which is one of the most common psychiatric disorders in childhood period. Material and Methods: 42 children with learning disorders and 30 healthy controls were compared. Serum folate, vitamin B12, homocysteine and vitamin D levels were measured. Results: Folate levels were significantly lower in the patient group compare to the healthy controls (p = 0.046). There were no significant differences between the two groups in terms of vitamin B12 and homocysteine levels (p = 0.059 and p = 0.077 respectively). Vitamin D was significantly lower in the patient group (p <0.001). Conclusion: These results suggest that deficiency or insufficiency of vitamin D, folate and vitamin B12 may be present in children with specific learning disorder, which may contribute to the pathogenesis of the disorder. This study is important because it is the first study to investigate vitamin D, folate and homocysteine related to one carbon metabolism in children with learning disorders. Keywords: Learning disorder; Folate; Vitamin B12; Homocysteine, vitamin D; One carbon metabolism
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,709 Tekil Ziyaretçi