Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.35-39
KONYA BÖLGESİ’NDE MEFV GEN MUTASYONLARININ SIKLIĞI VE DAĞILIMI The Frequency Of Mefv Gene Mutations In Konya Pelin TAŞDEMİR ÖZET Amaç: Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), otozomal resesif geçişli, tekrarlayan ateş ve serozit ataklarıyla karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada Konya ve çevresinde FMF ön tanısı alan hastalarda MEFV geni mutasyonlarının dağılımını ve sıklığını göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na 2014-2017 yılları arasında farklı kliniklerden yönlendirilen ve FMF ön tanısı alan 670 hastanın bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Pyrosekans yöntemi ile yapılan DNA dizi analizi sonucunda MEFV geni için tanımlanmış olan 22 mutasyon araştırıldı. Toplam 670 hastanın 325’inde (%48.5) MEFV gen mutasyonu belirlendi, bunların 163’ü erkek (%50.15), 162’si kadın (%49.85) idi. Mutasyonların frekansları sırasıyla M694V, E148Q, M680I(G>C), V726A ve P369S (sırasıyla, %22.38, %12.98, %9.85, %7.16, %2.53) şeklindeydi. Sonuç: FMF tanısı almış hastalarda görülme sıklığı açısından cinsiyetler arasında farklılık gözlenmemiştir. Mutasyonların dağılımı ve sıklığı Türk populasyonunda yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Anahtar Sözcu¨kler: FMF; MEFV geni; Mutasyon dağılımı ABSTRACT Aim: Familial Mediterranean fever (FMF) is an inflammatory, autosomal recessive disorder characterized by recurrent episodes of fever and serositis. In this study, we retrospectively analysed MEFV gene frequencies of the patients diagnosed with FMF in Konya region. Material and Methods: We retrospectively analysed 670 patient diagnosed with FMF and referred to Necmettin Erbakan University Meram Medical School Clinical Genetics Department between 2014-2017 years. Results: 22 MEFV gene mutations were investigated with Pyrosequencing method. 325 patients (%48.5) had MEFV mutation and 163 patients were male (%50.15), 162 patients were female (%49.85). Allelic frequencies for most common mutations in the mutation positive group were; M694V, E148Q, M680I(G>C), V726A ve P369S (in order , %22.38, %12.98, %9.85, %7.16, %2.53). Conclusion: Not any significant difference was observed between tha male and female patients that diagnosed with FMF. The frequencies of mutations of our FMF patients in comparison to other studies on Turkish population has shown similar distribution of mutations. Keywords: FMF; MEFV gene; Mutation frequency
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,731 Tekil Ziyaretçi