Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.24-29
DİYAFRAMIN FARKLI PERİYODİK UYARIM YANITLARINDA ABDOMİNAL İSKEMİ-REPERFÜZYONUN YARATTIĞI DEĞİŞİMLER Changes in Different Periodic Stimulation Responses of Diaphragma Seçkin TUNCER ÖZET Amaç: Abdominal aort anevrizması tedavisinin deneysel bir modeli olan abdominal iskemi-reperfüzyon kardiyolojik, solunumsal, renal ve üremeyle ilgili ikincil fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışma ile ikincil bir komplikasyon olarak gelişen solunumsal fonksiyon bozukluğunun altında yatan diyafram kası mekanik özelliklerinde meydana gelen olası değişimlerin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla gerçekleştirilen deneylerde 16 adet wistar albino türü sıçan kullanılmıştır. Abdominal aortanın infrarenal bölgesinden vasküler klip ile 30 dakika iskemi, klip kaldırılarak 2 saat reperfüzyon gerçekleştirilen grup I/R olarak adlandırılırken, yalnızca insizyon gerçekleştirilen kontrol grubu ise KON olarak adlandırılmıştır. Sıçanların diyafram kasları frenik sinirleriyle birlikte izole edilerek in vitro kasılma ölçüm deneyleri gerçekleştirildi. Uyarım 25 Hz sabit ve frekansı 25-50 Hz aralığında değişen supramaksimal uyaranlarla yapıldı. Bulgular: Tepe Değeri (TD, N), Alt Değer (AD, N), Gevşeme Miktarı (GM, N) verileri I/R grubunda anlamlı olarak azalmış bulunurken, Kasılma Süresinde (KS, ms) anlamlı (p<0,05) bir fark görülmedi. Uyarım frekansı artırılarak yapılan ölçümlerde ise TD her frekansta azalmış bulunurken, AD 35 Hz’den yüksek, GM ise 40 Hz’den düşük uyarım frekanslarında anlamlı olarak azalmış bulundu (p<0,05). Sonuç: Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile abdominal iskemi-reperfüzyon sonucunda oluşan solunumsal fonksiyon bozukluğunun diyaframın mekanik özelliklerinin değişiminden kaynaklandığını gösterilmiştir. Bu durum ise hücre metabolizmasındaki bozulmalardan ve dolayısıyla Ca++ homeostazında meydana gelen değişimlerden kaynaklanmaktadır. Anahtar Sözcu¨kler: Abdominal aort anevrizması; Abdominal iskemi-reperfüzyon; Diyafram; Kasılma; Sıçan ABSTRACT Objectives: Abdominal ischemia-reperfusion, which is an experimental model of abdominal aortic aneurysm treatment, causes secondary cardiological, respiratory, renal and reproductive dysfunctions. With this study, we aimed to investigate possible changes in the mechanical properties of the diaphragm underlying respiratory dysfunction. Materials and Methods: For this purpose, 16 wistar albino rats were used in the experiments. Ischemia was induced by using vascular clips from the infrarenal region of the abdominal aorta for 30 minutes. Then clip was removed for 2 hours reperfusion in I/R group. Only incision was made in control group which is named as KON group. Diaphragm muscles of rats were isolated together with phrenic nerves and in vitro contraction measurement experiments were performed. The stimulation was performed with 25 Hz constant and varying between 25-50 Hz supramaximal stimuli. Results: While Maximum Tension (MT, N), Basal Tension (BT, N), Relaxation (R, N) values decreased significantly in I/R group, Contraction Time (CT, ms) did not change significantly (p<0.05). In the measurements made by increasing the stimulus frequency, significant decrement were found for MT in every frequency while for BT in higher frequencieas than 35 Hz and for GM lower frequencies than 40 Hz (p<0.05). Conclusion: Our study has shown that respiratory dysfunction secondary to abdominal ischemia-reperfusion results from the change of mechanical properties of the diaphragm muscle. This is due to impairments in cell metabolism and therefore changes in Ca++ homeostasis. Keywords: Abdominal aorta aneurysm; Abdominal ischemia-reperfusion; Diaphragm; Contraction; Rat
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,755 Tekil Ziyaretçi