Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK AYI Cilt 7, Sayı 4, 2017
("BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 7, Sayı: 4, ARALIK 2017");

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 7, Sayı: 4, ARALIK 2017
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME DURUMUNUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hamza ÇINAR, Yasemin KAYA, Özgür ENGİNYURT

Sayfa No: 1-7 [ÖZET] - [PDF]

2.KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI

Derya EVGİN, Emine ERDEM

Sayfa No: 8-16  [ÖZET] - [PDF]

3.SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLERDE KALÇA EKLEM ARALIĞI GENİŞLİĞİ VE AÇILARININ NORMAL DEĞERLERİ

Mehmet DEMİR, Nurten SERİNGEÇ, Nilgün ULUTAŞDEMİR, Mehmet DOKUR,Rodi ERTUĞRUL, Mustafa ÇİÇEK, Erdem GÜMÜŞBURUN

Sayfa No: 17-24 [ÖZET] - [PDF]

4.KOMPLET ÜRETRAL DARLIKLARININ ENDOSKOPİK TEDAVİSİ ‘CUT TO THE LIGHT’

Barbaros BAŞESKİOĞLU, Burak ELMAAĞAÇ, Aydın YENİLMEZ, İyimser ÜRE

Sayfa No: 25-28 [ÖZET] - [PDF]

5.KORONER ARTER CERRAHİSİ SONRASI GÖRÜLEN ATRİYAL FİBRİLASYON GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Kıvanç ATILGAN, Ertan DEMİRDAŞ, Celalettin GÜNAY

Sayfa No: 29-35 [ÖZET] - [PDF]

6.RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: OSMANGAZİ SONUÇLARI

Barbaros BAŞESKİOĞLU

Sayfa No: 36-41 [ÖZET] - [PDF]

7.TEK GEN HASTALIKLARI NEDENİYLE PREİMPLANTASYON GENETİK TANI UYGULANAN HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ:ÜÇ YILLIK DENEYİMİMİZ

Turgut AYDIN, Burak YÜCEL

Sayfa No: 42-45 [ÖZET] - [PDF]

8.GÜVENLİ KAN İÇİN KİME GÜVENELİM? TEKİRDAĞ İLİNDE KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÇALIŞMALARININ MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze VAROL SARAÇOĞLU, A. Demet KAYA, Mine AYDIN KURÇ, Atilla SARAÇOĞLU

Sayfa No: 46-53 [ÖZET] - [PDF]

9.HALLUKS VALGUS DEFORMİTESİNİN DÜZELTİLMESİ İÇİN UYGULANAN DİSTAL OBLİK METATARSAL OSTEOTOMİSİNİN KLİNİK SONUÇLARI

Murat CALBIYIK

Sayfa No: 54-60 [ÖZET] - [PDF]

10.TRAVMATİK ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTESİNDE AÇIK VE ARTROSKOPİK BANKART TAMİRİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Hicabi SEZGİN, Alper ÇIRAKLI, Çağatay ZENGİN, Ahmet PİŞKİN, Erdal UZUN

Sayfa No: 61-65 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

11. SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ

Melda KANGALGİL, Hülya YARDIMCI

Sayfa No: 66-71 [ÖZET] - [PDF]

12. “İHMAL EDİLEN BİR HEMŞİRELİK BAKIM ALANI:YANIK BAKIMI”

Kenan GÜMÜŞ, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ

Sayfa No: 72-79 [ÖZET] - [PDF]

13. BİYOMATERYALLER VE SAĞLIKTA KULLANIMI

Zülfü TÜYLEK

Sayfa No: 80-89 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

14. SAĞ KORONER ARTERDE DİSEKSİYONU TAKLİT EDEN “AKORDEON FENOMENİ”: VAKA SUNUMU

Vahit DEMİR, Hüseyin EDE, Çağlar ALP, Yaşar TURAN, Şıho HİDAYET

Sayfa No: 90-92 [ÖZET] - [PDF]

15. BUPROPİONA BAĞLI JENERALİZE AKUT ÜRTİKER

Gülhan GÜREL, Emine ÇÖLGEÇEN

Sayfa No: 93-95 [ÖZET] - [PDF]

16.DOĞUM EYLEMİNDE PERİNEAL-İNGUİNAL HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU: Nadir bir olgu sunumu

Murat BULANIK, Nevin SAĞSÖZ, Sabri KURTAY, Yüksel IŞIK

Sayfa No: 96-99 [ÖZET] - [PDF]

17.NONVALVÜLER ATRİYAL FİBRİLASYON İLE İLİŞKİLİ SAĞ ATRİYAL APENDİKSTE TROMBÜS: ASLA SAĞ ATRİYAL APENDİKSİ UNUTMAYIN!

Şiho HİDAYET, Ferhat EYYÜPKOCA, Yılmaz Ömür OTLU, Erdoğan YAŞAR

Sayfa No: 100-103 [ÖZET] - [PDF]

18.MORGANELLA MORGANİİ’YE BAĞLI OSTEOMİYELİT: OLGU SUNUMU

Alev Cansu CERTEL, Soner Sertan KARA

Sayfa No: 104-107 [ÖZET] - [PDF]

19.BRONKOSKOPİK YOLLA TEDAVİ EDİLEN ENDOBRONŞİAL HAMARTOM OLGUSU: OLGU SUNUMUN!

Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Bülent ÇİFTÇİ

Sayfa No: 108-112 [ÖZET] - [PDF]

20.HİDROSEFALİYE YOL AÇAN DERMOİD KİST OLGUSU

Mehmet HAMAMCI, Melih PEKCAN, Mehmet Çağlar ÖZGÜR, Refah SAYIN

Sayfa No: 113-116 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,850 Tekil Ziyaretçi