Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.166-168

166-168
GEBELİKLE BİRLİKTE NADİR GÖRÜLEN LOMBER OMURGANIN SAF EKSTRADURAL SCHWANNOMUA Rare Pure Extradural Schwannoma of Lumbar Spine in Pregnancy
İskender Samet DALTABAN, Hakan AK, Mehmet Selim GEL, Taylan ONAT
ÖZETSpinal schwannomalar neoplastik schwann hücrelerinden gelişmekte olup en sık intraduralekstramedüller yerleşim göstermekle beraber dura ile olan ilişkisine göre; intradural, kombineintraekstradural ve saf ekstradural yerleşim gösterebilmektedir. Schwannomaların gebeliktekiseyri ile ilgili literatür bilgilerimiz çoğunlukla olgu ve/veya olguların sunumlarından ibarettir. Busunumda 19 yaşında 4 haftalık gebe olduğu bilinen bir hastada sol L1 seviyesinde saf ekstraduralschwannoma olgusu sunulmuştur. Gebelik ve spinal schwannomalar arasındaki ilişki net değildir.Gebelik esnasında saptanan spinal schwannomalarda cerrahi için doğum sonrası beklenmeli mi,yoksa acil operasyon planlanmalı mı gibi sorulara olgumuz cevap verememektedir. Bu tür sorularıncevabı için bu konu hakkında daha fazla çalışma yapılması gerektiği kanısındayız.Anahtar Sözcu¨kler: Schwannom; Gebelik; Ekstradural; OmurgaABSTRACTSpinal schwannomas develop from neoplastic schwann cells and most frequently show intraduralextramedullary localization, however, they may be seen in intradural, combined intra-extraduraland pure extradural localization in relation to dura. Our knowledge about the progressionof schwannomas during pregnancy mainly consists of case/s presentation. Herein, we present acase of pure extradural schwannoma at the left L1 level in a patient known to be 4 weeks pregnantat 19 years of age. The relationship between pregnancy and spinal schwannomas is unclear.Our case cannot respond to questions about schwannomas detected during pregnancy such aswhether the surgeon should wait until delivery or to plan emergent surgery. We believe thatmore work needs to be done to answer such questions.Keywords: Schwannoma; Pregnancy; Extradural; Spine

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,522 Tekil Ziyaretçi