Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.162-165

162-165
OROFARİNGEAL TULAREMİ OLGUOrofarringeal Tularemia Case
Fatma KESMEZ CAN, Zülküf KAYA, Selma SEZEN, Emine PARLAK
ÖZETTularemi Francisella tularensis’ in sebep olduğu, kuzey yarım kürede yaygın olarak görülenbir zoonozdur. Kontamine olmuş su ve gıdaların tüketilmesiyle, enfekte hayvanlarla doğrudantemas, kene, sinek gibi vektörler aracılığıyla ve enfekte aerosollerin solunmasıyla bulaşmaktadır.51 yaşındaki kadın hasta, 15 gün önce başlayan ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısıve boyunda şişlik şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. 10 gün önce gittiği hastanede yatırılıpampisilin sulbaktam tedavisi verilmiş fakat ateş yüksekliği ve şikâyetleri devam etmekteydi.Tonsillofarenjit şikâyetleri ile gelen ve betalaktam grubu antibiyotik tedavisine cevap vermeyenhastalarda tulareminin ayırıcı tanıda hatırlanması gerekmektedir.Anahtar Sözcu¨kler: Orofaringeal Tularemi; Francisella tularensis; EnfeksiyonABSTRACTTularemi, caused by Francisella tularensis, is a common zoonosis in the northern hemisphere. Itis transmitted by consuming contaminated water and food, direct contact with infected animals,vectors such as ticks and flies and by inhalation of infected aerosols. A 51-year-old femalepatient admitted to our clinic with a fever that started 15 days ago, a sore throat, a commonbody aches and swelling in the neck. She had admitted to hospital 10 days ago and treatedwith ampicillin sulbactam, but her fever and complaints persisted. In patients who complain oftonsillopharyngitis and do not respond to antibiotic treatment of betalactam group, tularemineshould be remembered in differential diagnosis.Keywords: Oroparyngeal Tularemia; Francisella tularensis; İnfection

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,516 Tekil Ziyaretçi