Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.158-161

158-161
ERİTRODERMİK PSÖRİAZİSLİ BİR HASTADA GÖZ KAPAĞI VE OKÜLER YÜZEY TUTULUMUEyelid and Ocular Surface Involvement in a Case of Eritrodermic Psoriasis
Mustafa KÖŞKER, Mutlu ACAR, Can ERGİN, Canan GÜRDAL
ÖZETKronik plak psöriazis hikayesi olan 62 yaşındaki erkek hasta Türk hamamında kese yaptırdıktanhemen sonra başlayan ve tüm vücudu kaplayan yanma, kaşıntı ve pul pul eritematöz plakşikâyetiyle geldi. Psöriazis dışında sistemik veya oküler hastalık hikayesi yoktu. Hastanınöyküsünde Türk hamamında kese yapılmasına bağlı oluşan travma dışında presipite edici birfaktör saptanmadı. Hasta gözlerinde yanma, batma, sulanma, yabancı cisim hissi ve kızarıklıkşikâyetiyle göz kliniğine başvurdu. Görme keskinliği her iki gözde 10/10 idi ve fundus muayenesidoğaldı. Bilateral alt kapaklarda ektropion ve korneada yüzeysel noktasal erozyonlar mevcuttu.Cildin aşırı kuru ve gergin olduğu izlendi. Travma sonrası tüm vücut alanını kaplayan aşırı kuruluk,pullanmalar ve eritem gibi klinik bulgulara dayanarak eritrodermik psöriazis tanısı kondu vecilt biyopsisi ile doğrulandı. Hastanın dermatolojik tedavisinde topikal kalsipotriol, topikalkortikosteroid ve nemlendiriciler kullanılırken, gözündeki lezyonlar için koruyucu içermeyen gözyaşı ve göz jeli kullanıldı. Hastada 12 haftada total remisyon gözlendi.Anahtar Sözcu¨kler: Psöriazis; Ektropion; Eritrodermik psöriazisABSTRACTWe present a 62-year-old man with a history of chronic plaque psoriasis presented with scalyerythematous plaques with itching and burning that covered his entire body immediately afterrubbing with a coarse bath-glove in a Turkish bath. He had no systemic and ocular diseasehistory except psoriasis. No history or clinical evidence of precipitating factors except traumawas detected. The patient referred to our ophthalmology clinic with complaints of foreignbody sensation and watering in his eyes. Visual acuity was 10/10 and intraocular and fundusexaminations were normal. There were bilateral lower lid ectropion and superior punctateerosions on cornea. A diagnosis of erythrodermic psoriasis was made based on the clinicalfindings and was confirmed by skin biopsy. Patient was then treated with topical salicylic acid,calcipotriene for skin lesions, preservative free lubricants and jells for ocular lesions for 12 weekswith complete remission.Keywords: Psoriasis; Ectropion; Eritrodermic psoriasis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,675 Tekil Ziyaretçi