Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.137-144

137-144
ADRENOMEDULLİN VE DİYABETAdrenomedullin And Diabetes
Zeliha BAYRAM, Sadi S. ÖZDEM
ÖZETAdrenomedullin (ADM) son dönemde keşfedilen, çok fonksiyonu olan bir peptiddir. Karakteristiketkileri arasında vazodilatör etkisi ve hipotansif özellikleri yer almaktadır. Farklı organlardayaygın bir üretim ve ekspresyonunun olduğu düşünüldüğünde ADM, çeşitli biyolojik sistemlerdeotokrin, endokrin ya da parakrin bir mediyatör olarak rol oynayabilir. Plazma ADM düzeylerininçeşitli hastalıklarda artması, ADM’nin hastalık durumlarında olası bir modülatör rolüne işaretetmektedir. Kardiyovasküler hastalıklarda ve diyabette plazma ADM düzeyleri artmaktadır vebu durum hep tip 1 hem de tip 2 diyabette gözlenen diyabetik komplikasyonlar ile ilişkilidir. Kardiyovaskülerhastalıklardaki bulgulardan farklı olarak, diyabette gözlenen ADM düzeylerindekibu artış, tam olarak açıklanamamıştır. Bu yüzden son dönemdeki araştırmalar ADM ve diyabetarasındaki ilişkiye yoğunlaşmıştır. ADM’nin glukoz metabolizması ve insülin dengesinin sağlanmasındabir rol oynadığının gösterilmesi, ADM-diyabet ilişkisine dair bir ipucu oluşturmaktadır.Bu derlemede ADM’nin diyabetteki rolüne dair yapılan çalışmalar üzerinde durulmuşturAnahtar Sözcu¨kler: Adrenomedullin; Diyabet; Kalsitonin geniyle ilişkili peptid (CGRP); Siklik adenozinmonofosfat (sAMP);VazodilatasyonABSTRACTAdrenomedullin (ADM) is a novel peptide that has a wide range of functional effects discoveredin recent years. ADM has vasodilator and hypotensive effects. Considering widespread productionand expression of ADM in different tissues, ADM could play as an endocrin, paracrin orotocrin roles in different biological systems. Increasing of plasma ADM levels in different pathologicaldiseases, indicate possible modulator role of ADM in these diseases. It was shown thatplasma ADM levels were increased in cardiovascular diseases and diabetes and is associatedwith diabetic complications in both type 1 and 2 diabetes. But, different from the findings incardiovascular diseases, the definition and significance for such an increament is not clear. Therefore,recent studies has been concentrated on the association between ADM and diabetes.Showing ADM plays a role in glucose metabolism and insulin balance, these evidence mightobtain clue on the involvement of ADM in diabetes.In this review, we try to summary the existing studies about the role of ADM in diabetes.Keywords: Adrenomedullin; Diabetes; Calcitonin gene-related peptide (CGRP; cyclic adenosinemonophosphate (cAMP); Vasodilation.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,737 Tekil Ziyaretçi