Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL CİLT:7 , SAYI:3,EYLÜL 2017
("BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 7, Sayı: 3, EYLÜL 2017");

BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 7, Sayı: 3, EYLÜL 2017
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.KORONER ARTER BAYPASS CERRAHİSİ SONRASI ACİL ŞARTLARDA REVİZYON: YOĞUN BAKIMDA MI? AMELİYATHANEDE Mİ?

Çiğdem ÜNAL KANTEKİN, Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Akif DEMİREL,Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU

Sayfa No: 1-4 [ÖZET] - [PDF]

2.SAGİTAL YÖNDE FARKLI İSKELETSEL MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYLERİN DİŞ YAŞLARININ İNCELENMESİ

Hüseyin ŞİMŞEK, S. Kutalmış BÜYÜK

Sayfa No: 5-10  [ÖZET] - [PDF]

3.PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN 2.5-4 NG/ML ARALIĞINDA PSAD VE PROSTAT BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Zafer Cengiz ER, Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Koray AK, Selim İŞBİR, Sinan ARSAN

Sayfa No: 11-15 [ÖZET] - [PDF]

4.TETİK PARMAK TEDAVİSİNDE STEROİD ENJEKSİYONU MU? AÇIK CERRAHİ Mİ?

Erdinc ACAR

Sayfa No: 16-19 [ÖZET] - [PDF]

5.TENDON KILIFININ DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜNDE Kİ-67, CD68 VE KANİBALİZM ANALİZİ

Aydan KILIÇARSLAN, Hayriye TATLI DOĞAN, Nuran SÜNGÜ

Sayfa No: 20-25 [ÖZET] - [PDF]

6.DEMANSI OLMAYAN PARKİNSONLU HASTALARDA GÖRSEL-UZAYSAL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat GÜLTEKİN, Ayten EKİNCİ

Sayfa No: 26-30 [ÖZET] - [PDF]

7.İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMUNDA TORAKS TRAVMALI 316 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali Cevat KUTLUK, Halil DOĞAN, Hasan AKIN

Sayfa No: 31-36 [ÖZET] - [PDF]

8.SAMAN NEZLESİ OLAN HASTALARDA MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTER-2 TEST PROFİLİ

Belkız UYAR, Rana VAROL, Emine Ebru AKSU

Sayfa No: 37-42 [ÖZET] - [PDF]

9.YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

Serkan ÖZSOYLU, Başak AKYILDIZ, Adem DURSUN

Sayfa No: 43-46 [ÖZET] - [PDF]

10.BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Münire IŞLAK DEMİR, Çiğdem KADER, Nuriye YALÇIN ÇOLAK, Osman KOCABIYIK, Ayşe ERBAY,Şebnem EREN GÖK

Sayfa No: 47-51 [ÖZET] - [PDF]

11.TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEDE ULTRASOUND VE SİNTİGRAFİNİN YERİ

Ozan KANDEMİR, Perihan ATMACA KELKİT, Fadime DEMİR

Sayfa No: 52-57 [ÖZET] - [PDF]

12.GESTASYONEL DİYABETLİ GEBELERDE FETAL VE MATERNAL APELİN DÜZEYLERİ

Cevat Rıfat CÜNDÜBEY, Ahmet TAYYAR

Sayfa No: 58-66 [ÖZET] - [PDF]

13.YENİ KURULAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ OLARAK RADYOFREKANS ABLASYON TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ

Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Mustafa Fatih ERKOÇ

Sayfa No: 67-72 [ÖZET] - [PDF]

14. BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DİYABETLİ BİREYLERİN PSİKOSOSYAL UYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Oğuzhan ZENGİN, Engin FIRAT, Bilal ACAR

Sayfa No: 73-80 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

15. BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DİYABETLİ BİREYLERİN PSİKOSOSYAL UYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Serap ÜNÜBOL AYPAK, Aslıhan İNCİ

Sayfa No: 81-88 [ÖZET] - [PDF]

16. İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE NANOTEKNOLOJİK ETKİLEŞİM

Zülfü TÜYLEK

Sayfa No: 89-98 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

17. ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞÜN NADİR BİR NEDENİ: MORGAGNİ HERNİSİ

Funda KURT, Sinan OĞUZ, Meral DEMİR, Deniz TEKİN, Emine SUSKAN

Sayfa No: 99-102 [ÖZET] - [PDF]

18. SAĞ SİNÜS VALSALVA DAN KÖKEN ALAN SİRKUMFLEX KORONER ARTERE BAŞARILI PERKUTAN KORONER GİRİŞİM

Şıho HİDAYET, Goncagül BOZ, Ahmet Uğur BOZ, Vahit DEMİR, Yaşar TURAN

Sayfa No: 103-105 [ÖZET] - [PDF]

19.HIZLI SPONTAN REZOLÜSYON GÖSTEREN AKUT TRAVMATİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU

Ayhan BALKAN, Samet ALKAN, Abdullah Emre YILDIRIM, Buğra Tolga KONDUK,Ramazan Erdem ER, Murat Taner GÜLŞEN

Sayfa No: 106-109 [ÖZET] - [PDF]

20.YÜKSEK RİSKLİ BİR HASTADA BİLATERAL İNFRAKLAVİKULAR BLOK; OLGU SUNUMU

Selçuk KAYIR, Güvenç DOĞAN, Elif AŞICI

Sayfa No: 110-112 [ÖZET] - [PDF]

style="text-align: left;">Sayfa No: 94-96 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,302 Tekil Ziyaretçi