Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.119-122
119-122 HİDROSEFALİYE YOL AÇAN DERMOİD KİST OLGUSU The Case of Dermoid Cyst Causing Hydrocephalus Mehmet HAMAMCI, Melih PEKCAN, Mehmet Çağlar ÖZGÜR, Refah SAYIN ÖZET İntrakranial dermoid kistler nadir görülen, selim, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır. Genellikle asemptomatiktirler; semptomatik olduklarında rüptüre olurlar. Bu durumda kafaiçi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler. Uzun zamandır olan ancak son 2 aydır sabahları daha belirgin olmak üzere günün her saatinde de devam eden sıkıştırıcı tarzda, bulantı-kusmanın ve otonom bulgularının eşlik etmediği, aura ve foto-fonofobinin olmadığı atipik baş ağrısı tarif eden 17 yaşında bayan hasta Nöroloji polikliniğine başvurdu. Yapılan nörolojik muayenede fundusta venöz dolgunluk dışında patoloji saptanmadı. Atipik baş ağrısı olan hastaya sekonder baş ağrısı nedeniyle beyin bilgisayarlı tomografisi çekildi ve dermoid kiste bağlı hidrosefali bulguları saptandı. Nadir olarak görülen ve görüldüğünde rüptürle sonuçlanan atipik baş ağrısıyla presente 17 yaşındaki bayan hastayı sunmayı değer bulduk. Anahtar Sözcu¨kler: Dermoid Kist; Hidrosefali; Baş ağrısı; Frontal lob ABSTRACT Intracranial dermoid cysts are rarely seen, benign and slowly growing lessions origining from ectodermal cells. Although they usually behave asymptomatic, often rupture is seen when they become sympthomatic resulting with an increase in intracranial pressure, hydrosephalus, aseptic menengitis and epilepsy. A 17 year old female applied to the neurology department with an atypical headache without a photo-phonofobia and aura. The patient had suffered from this headache for a very long time but for the last two months headache had become more evident all day long especially in the morning hours turning out to be more tensive during this period, and autonom findings, vomiting and nausea was not accompanying to headache. In the physical examination, no pathology were determined except venous distension in fundus. A cranial computerized tomography was applied to the patient suffering from atypic headache due to the secondary headache causes, and a hydrocephalus resulting from a dermoid cyst was determied. We aimed to present a case of a dermoid cyst, which is rareley seen and have a high risk of rupture when becoming symptomatic, causing an atypic headache in a 17 year old female patient. Keywords: Dermoid Cyst; Hydrocephalus; Headache; Frontal Lobe
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,201 Tekil Ziyaretçi