Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.114-118
114-118 BRONKOSKOPİK YOLLA TEDAVİ EDİLEN ENDOBRONŞİAL HAMARTOM OLGUSU: OLGU SUNUMU Endobronchial Hamartoma Case Treated with Bronchial Procedure: Case Report Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Bülent ÇİFTÇİ ÖZET Akciğerin nadir görülen benign tümörlerinden olan hamartomlar intraparankimal veya endobronşial yerleşim gösterirler. İntraparankimal olan hamaratomlar asemptomatik oldukları sürece radyolojik olarak takip edilirken, daha çok semptomatik olan endobronşial hamartomların eksizyonu gerekir. Girişimsel bronkoskopik uygulamalar bu hastalarda tedavi seçeneklerinden biridir. Burada sol ana bronşa yerleşim gösteren ve rijit bronkoskopi ile tedavi edilen bir hamartom olgusu sunulacaktır. Anahtar Sözcu¨kler: Hamartom; Bronkoskopi; Endobronşial ABSTRACT Hamartomas which rare benign tumors of lung are located in intraparenchymal or endobronchial. While intraparenchymal hamartomas are recognized radiologically as long as they are asymptomatic, endobronchial hamartomas which are more symptomatic must be excised. Interventional bronchoscopy application is one of the treatment option in these patients. Here, a hamartoma case that it is located in the left main bronchus and treated with rigid bronchoscopy will be presented. Keywords: Hamartoma; Broncoscopy; Endobronchial
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,272 Tekil Ziyaretçi