Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.106-109
106-109 NONVALVÜLER ATRİYAL FİBRİLASYON İLE İLİŞKİLİ SAĞ ATRİYAL APENDİKSTE TROMBÜS: ASLA SAĞ ATRİYAL APENDİKSİ UNUTMAYIN! A Thrombus in Right Atrial Appendage in Association with Nonvalvular Atrial Fibrillation: Never Forget Right Atrial Appendage! Şiho HİDAYET, Ferhat EYYÜPKOCA, Yılmaz Ömür OTLU, Erdoğan YAŞAR ÖZET Nonvalvüler atriyal fibrilasyon (NVAF) erişkinlerde en sık görülen sürekli aritmidir ve kusurlu atriyal kontraksiyonların sonucu atriyal trombüs oluşumuna neden olabilir. Sol-taraflı kardiyak trombüsler genellikle miyokard enfarktüsü, dilate kardiyomiyopati veya mitral kapak hastalığı ile ilişkilidir. Öte yandan sağ taraflı kardiyak trombüsler sekonder nedenlerden oluşabilir, daha az görülür ve literatürde birkaç sağ atriyal trombüs vaka raporu bildirilmiştir (1,2). Sürekli AF hikayesi olan 72 yaşındaki kadın hasta, nefes darlığı yakınması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Transözefagial ekokardiyografi de (TÖE), sağ atriyal apendikste 1.5x4.0 cm boyutunda trombüs ile birlikte her iki atriumda da spontan eko kontrast (SEK) bulgusu izlendi. Sol atriyum (SA) ve sol atriyal appendiks (SAA) taramasında herhangi bir trombüse rastlanmadı. Bu olgu sunumunda; NVAF’a tedavi yaklaşımını belirlemeden önce transözofageal ekokardiyografi ile SAA’in yanı sıra sağ atriyal apendiks muayenesinin de dikkatle yapılması gerektiğini vurgulamayı amaçladık. Anahtar Sözcu¨kler: Atrial fibrilasyon; Sağ atrium; Trombüs ABSTRACT Nonvalvular atrial fibrillation (NVAF) is the most common sustained arrhythmia in adults and result of defective atrial contractions may cause atrial thrombi formation. Left-sided cardiac thrombi are often associated with myocardial infarction, dilated cardiomyopathy or mitral valve disease. On the other hand, right-sided cardiac thrombi may consist of secondary causes, less often seen and a few case reports of right atrial (RA) thrombus have been described in the literatüre(1,2). A 72 year-old woman with permanent AF history was admitted to our clinic because of worsening complaint of dyspnea. TEE revealed spontaneous echo contrast (SEC) in both atria with the presence of thrombus 1.5x4.0 cm in size from right atrial appendage (RAA). No thrombus detected during screening of left atrium (LA) and left atrial appandage (LAA). In this case report; we aimed to emphasise that transesophageal echocardiography (TEE) examination of the RAA should be done carefully before deciding the treatment modality in nonvalvular AF as well as LAA. Keywords: Atrial fibrillation, Right atrium; Thrombus
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,154 Tekil Ziyaretçi