Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.23-28

DİZ EKLEMİNİN MEDİAL KOMPARTMAN ARTROZUNDA UNİKOMPARTMANTAL DİZ ARTROPLASTİSİNİN ETKİNLİĞİ

Efficiency of Unicompartmental Knee Arthroplasty in Medial Compartment Arthrosis of Knee

Mesut Tahta, Çetin Işık, Osman Tecime, Ali Şahin, Safa Gürsoy, Murat Bozkurt

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada unikompartmental diz artroplastisi uygulanan hastaların orta dö- nem klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntem: Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 2008–2011 yıl- ları arasında unikompartmantal diz artroplastisi uygulanan 48 hasta / diz  (32 kadın, 16 erkek) değerlendirildi.  Ortalama yaş 62.2 (53-86) idi. Ortalama takip süresi 43.4 (26-59) ay idi. Tüm hastalara Oxford Uni® (Biomet Ltd., Bridgend, UK) çimentolu ve hareketli insertli implant uygulandı. Sonuçlar HSS (Hospital for special surgery) skoru ve KSS (Knee society score) diz ve fonksiyon skoru ile değerlendirildi.

Bulgular: Preoperatif ortalama HSS skoru 62 (55–75) iken, postoperatif son muayenede
91’ e (85-100); ortalama KSS diz skoru 53 (45-60) iken postoperatif son muayenede 89’ a (85–95) ve KSS fonksiyon skoru ise 58 (48-63) iken postoperatif  son muayenede 91’ e (87-96) yükseldi. Preoperatif ortalama 125 derece (119-135) olan aktif maksimum flek- siyon postoperatif son muayenede 140 derece (133-151) ye yükseldi. Preoperatif ortala- ma 1.50‘ lik(0.5-3,5)  varus, postoperatif 4.3 derecelik (2.6–5.1) valgusa dönüştü.

Sonuç: Unikompartmantal diz artroplastisi seçilmiş vakalarda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir

Anahtar kelimeler: Diz, Osteoartrit.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to evaluate clinical and radiological mid-term results of unicompartmental knee arthroplasty.

Methods: Unicompartmental knee arthroplasties in 48 patients (32 female, 16 male) which were performed between years 2008-2011 in Ankara Ataturk Education and Research Hospital were rewieved.Mean age was 62.2 (53-86) years. Mean follow up period was 43.4 (range: 26 - 59) moths. Oxford Uni® (Biomet Ltd., Bridgend, UK) cemented implant motion inserts was performed to all patients with standard surgery procedure. Functional outcome was assessed by Hospital for Special Surgery (HSS) and Knee Society Score (KSS).

Results: Mean preoperative HSS score was 62 (55-77) and 91 (85-100) at final follow up. Mean preoperative KSS was 53 (45-60) and 89 (85-95) at final follow up. Preoperative mean KSS functional score was 58 (48-63) and 91 (87-96) at final follow up. Preoperative mean flexion was 125 degrees (119-135) and postoperative 140 degrees (133-152) and postoperative was 140 derece (1330-1520).  Active full flexion was gained in month 3 postoperatively. Tibiofemoral angle was 1.5 degrees (3.5-0.5) varus preoperatively and 4.3 degrees (2.6-5.1) valgus postoperatively.

Conclusion: Unicompartmental knee arthroplasty has quite good results in appropriate patients.

Key words: Knee, Arthroplasty, Osteoarthritis.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,086 Tekil Ziyaretçi