Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.102-105
102-105 DOĞUM EYLEMİNDE PERİNEAL-İNGUİNAL HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU: Nadir bir olgu sunumu Perineal-Inguinal Herpes Zoster Infection in Labor: A Rare Case Report Murat BULANIK, Nevin SAĞSÖZ, Sabri KURTAY, Yüksel IŞIK ÖZET Amaç: Herpes Zoster (zona) enfeksiyonu yaşam boyu görülme sıklığı % 0,3-0,8 olan, varisella zoster virusunun (VZV) primer olarak nöral dokuyu tuttuğu fakat komplikasyonları dermatolojik, nörolojik, oftalmolojik ya da visseral olabilen viral enfeksiyondur. Gebelikte varisella zoster enfeksiyonu 1-5/10.000 gibi düşük insidansa sahipken olgulardaki VZV seropozitifliği oldukça yüksektir (> % 95). Gebelikte bulaş in-utero, perinatal, postnatal olabilir. Mortalitesi yüksek olan neonatal suçiçeği enfeksiyonu ise doğum sırasındaki bulaş sonucu ortaya çıkar. Bu yazıda gebeliğinde travay takibinde zona enfeksiyonu geçiren ve bunun üzerine sezeryan ile doğumu gerçekleştirilen bir olgu sunularak konu literatur bilgileri eşliğinde tartışıldı. Anahtar Sözcu¨kler: Herpes zoster; Gebelik; Doğum evresi; Zona ABSTRACT Aim: Herpes zoster (shingles), is a viral infection, with the life time incidence between % 0.3- 0.8, that can primarily effect the neural tissue but which has dermatological, neurological, ophtalmological or visceral complications, caused by varicella zoster virus (VZV). As VZV infection has low incidence as 1-5/10.000 and the patients have significantly high seropositivity (>%95). Transmission in pregnancy can occur in utero, perinatally or postnatally. Neonatal chickenpox infection, on the other hand, is transmitted during labor which has high mortality rates. In this report, a case which had HZ infection during labor and and thus gone to caeserian section with a live birth has been presented and this topic have been discussed by the literature knowledge. Keywords: Herpes zoster; Pregnancy; Labor; Shingles
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,274 Tekil Ziyaretçi