Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.99-101
99-101 BUPROPİONA BAĞLI JENERALİZE AKUT ÜRTİKER Bupropion – Induced Generalized Acute Urticaria Gülhan GÜREL, Emine ÇÖLGEÇEN ÖZET Bupropion depresyon ve sigara bırakma tedavisinde kullanılan, norepinefrin ve dopamin geri alım inhibitörüdür. 1997 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından sigara bırakma tedavisinde onaylanmıştır. Bupropion, bu endikasyonda Zyban ticari ismiyle sürekli salınımlı bir ürün olarak formüle edilmiştir. En sık görülen yan etkiler iştahsızlık, ağız kuruluğu, uykusuzluk, baş ağrısı ve kabızlıktır. Bupropion ayrıca jeneralize akut ürtiker ve anjioödemi indükleyebilir. Bupropiyon kaynaklı ürtikere bazen anjioödem, artralji, serum benzeri reaksiyon veya anafilaksi belirtileri eşlik eder. Burada, sigara bırakmak için bupropiyon kullanımının neden olduğu bir jeneralize akut ürtiker olgusunu sunuyoruz. Anahtar Sözcu¨kler: Bupropion; Ürtiker; Kutanöz ilaç reaksiyonu ABSTRACT Bupropion is a norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor used to treat depression and for smoking cessation. It was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for use as a smoking cessation in 1997. Bupropion was formulated for this indication as a sustainedrelease product marketed under the brand name Zyban. The most common side effects are loss of appetite, dry mouth, insomnia, headache and constipation. Bupropion may also induce generalized acute urticaria and angioedema. Bupropion-induced urticaria is sometimes accompanied by angioedema, arthralgia, serum-like reaction or symptoms of anaphylaxis. We report a case of generalized acute urticaria caused by bupropion used for smoking cessation. Keywords: Bupropion; Urticaria; Cutaneous drug reaction
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,269 Tekil Ziyaretçi