Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.96-98
96-98 SAĞ KORONER ARTERDE DİSEKSİYONU TAKLİT EDEN “AKORDEON FENOMENİ”: VAKA SUNUMU Case Report : “Accordion Phenomenon” In Right Coronary Artery Mimicking the Coronary Artery Dissection Vahit DEMİR, Hüseyin EDE, Çağlar ALP, Yaşar TURAN, Şıho HİDAYET ÖZET Akordeon etkisi tortiyoze arterlerin bir psödolezyonu olup, yalancı diseksiyon, spazm, trombüs ve emboli görünümü ile karışabilir. Bu durum hekimlerde büyük bir endişe uyandırır. Klinik uygulamada perkütan koroner girişim esnasında koroner arter diseksiyonunun görülmesi yaygındır. Gereksiz müdahalelerden kaçınmak için akordeon etkisi ile perkütan koroner girişimin potansiyel komplikasyonları arasında ayırıcı tanı yapmak gerekir. Bundan dolayı girişimsel kardiyologların koroner girişimler sırasında akordeon etkisini akıllarında bulundurmaları gerekmektedir. Burada, stabil anjina pektoris tanısıyla başvuran koroner anjiografide sağ koroner arterin proximal segmentinde akordeon etkisi bulunan 75 yaşında bir olgu sunulmuştur. Anahtar Sözcu¨kler: Akordeon etkisi; Psödolezyon; Sağ koroner arter ABSTRACT The accordion effect is a pseudolesion of the tortuous arteries that may be interfered with false dissection, spasm, thrombus and embolism. This is a major concern for physicians. In clinical practice, coronary artery dissection is common during percutaneous coronary intervention. It is essential to make the differential diagnosis between the accordion phenomenon and potential complications of percutaneous coronary interventions, to avoid further therapeutic intervention. Therefore, interventional cardiologists should remember the accordion effect during coronary interventions. Here, we reported a 75-year-old man, with accordion effect in proximal segment of right coronary artery, detected in coronary angiography and presented with stable angina pectoris. Keywords: Accordion effect; Pseudolesion; Right coronary artery
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,156 Tekil Ziyaretçi