Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.72-77
72-77 SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus Melda KANGALGİL, Hülya YARDIMCI ÖZET Selenyum tiroid hormonu metabolizması, antioksidan savunma ve immün sistemin düzenlenmesi başta olmak üzere vücutta birçok mekanizmada rol alan ve birçok enzime kofaktör olarak katılan esansiyel bir elementtir. Selenyum eksikliğinin yaşlanma, kanser, insülin direnci, diyabet, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar, artmış mortalite riski, immün sistem hastalıklarıyla ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Serum selenyum seviyesini istenilen düzeyde tutmak için selenyumdan zengin olan besinler yeterli miktarda diyette yer almalıdır. Selenyumun diyabetes mellitus ile ilişkisinde literatürde çelişkili veriler bulunmakta bu nedenle, mekanizması tam olarak açıklanamamaktadır. Sonuç olarak selenyunum diyabetle ile ilişkisinin hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Selenyum; İnsan Sağlığı; Optimal alım; Diyabetes mellitus ABSTRACT Selenium is an essential element involved in many mechanisms in the body, especially in thyroid hormone metabolism, antioxidant defense and regulation of the immune system, and involved as a cofactor in many enzymes. It is reported that selenium deficiency might be associated with aging, cancer, insulin resistance, diabetes, cardiovascular and neurodegenerative diseases, increased mortality risk and immune system diseases. To keep serum selenium level at desired levels it should be included in the diet. In the literature, there are contradictory data about the relationship of selenium with diabetes mellitus, therefore the mechanism cannot be fully explained. As a conclusion, more studies need to be for determining the level of association with selenium and diabetes. Keywords: Selenium; Human health; Optimal intake; Diabetes mellitus
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,283 Tekil Ziyaretçi