Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.42-47
42-47 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: OSMANGAZİ SONUÇLARI Retrograde Intrarenal Surgery: Osmangazi Results Barbaros BAŞESKİOĞLU ÖZET Amaç: Kliniğimizde Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi Yapılan 234 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde RİRC operasyonu 2011 ve 2016 tarihleri arasında 234 hastaya uygulanmıştır. Bütün hastalara genel anestezi altında flexibl URS ve holmiyum lazer kullanılmıştır. Hastaların kontrolleri birinci ve altıncı ayda direk grafiler ve üriner sistem ultrasonografisi ile yapılmıştır. Operasyonun başarı oranı tamamen taşsız ve 2 mm’den küçük rezidüel taşların varlığı olarak tanımlanmıştır. Bulgular: 133 hasta erkek, 101 hasta kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 46.82±14.58 yıldır. Ortalama taş boyutu 17 (±6,3) mmdir. 101 (%43.2) hastanın preoperatif double J stenti mevcuttu. 234 hastadan 95 (%40.5)’inde akses kılıfı kullanılmıştır. Operasyon sonrası 154 (%65.8) hastaya Double j stent takılmıştır. Başarı oranın olarak %78.2’dir. 29 (%12.4) hastada gelişen enfeksiyon dışında diğer hastalarda herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Sonuç: Üst üriner sistem taşları laser teknolojisi ve fleksibl üreterorenoskopideki gelişmeler sayesinde düşük morbidite yüksek başarı oranları ile tedavi edilebilmektedir. Anahtar Sözcu¨kler: Fleksibl üreterorenoskopi; Retrograd intrarenal taş cerrahisi; Ürolitiyazis ABSTRACT Objectives: The outcomes of 234 cases performed retrograde intrarenal surgery (RIRS) in our clinic were evaluated retrospectively. Material and Methods: RIRS was performed on 234 cases between 2011 and 2016 in our clinic. All patients were underwent flexible URS with holmium laser under general anesthesia. Controls of the patients were assessed by plain films and urinary tract ultrasonography one and sixth month after the operation. Success rate of the procedure was defined as the stonefree status or presence of residual fragments less than 2mm. Results: 133 of the patients were male and 101 were female. The mean age of the patients was 46.82±14.58 years. 39 (16.7 %) stones were located at the ureter. The mean stone size was 17(±6,3)mm. Preoperatively 101 (43.2 % ) patients had double J ureteral stent. In 234 patients access sheath was used in 95(40.5) patients. Double J stents were inserted to 154 (65.8 %) patients after operation. Our stone free rate was 78.2 %. Any complication was not observed for all cases except postoperative developed infection for 29 (12.4 %) patients. Conclusion: With advances in laser technology and flexible ureterorenoscopy, upper urinary tract stones can be treated with lower morbidity and high success rates. Keywords: Flexible ureterorenoscopy; Retrograde intrarenal surgery; urolithiasis
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,177 Tekil Ziyaretçi