Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.112-115
112-115 HIZLI SPONTAN REZOLÜSYON GÖSTEREN AKUT TRAVMATİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU Rapid Resolution of Acute Traumatic Subdural Hematoma: Case Report Ayhan BALKAN, Samet ALKAN, Abdullah Emre YILDIRIM, Buğra Tolga KONDUK, Ramazan Erdem ER, Murat Taner GÜLŞEN ÖZET Median arkuat ligament sendromu, median arkuat ligamentin çölyak arter köküne basısı sonucu oluşur. Çölyak arter kökünde basıya sekonder gelişen darlık gastrointestinal sistem kan akımında azalmaya neden olur. Sendrom kendini genelikle postprandial ağrı ile belli eder ve özelikle ekspiryumda daha belirgin ağrı oluşur. Burada kronik karın ağısı ile tetkik edilip median arkuat ligament sendromu tanısı konulan ve cerrahi tedaviyle düzelme sağlanmayıp çölyak arter stentleme ile tamamen asemptomatik hale gelen genç bir erkek hasta sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Kronik karın ağrısı; Çölyak arter; Median arkuat ligament ABSTRACT Median arcuate ligament syndrome occurs when median arcuate ligament pressures the root of the celiac artery. The root secondry to compression of the celiac artery stenosis causes decreased blood flow to the gastrointestinal tract. Generally it reveals itself with the post-prandial pain and pain increases with expirium. We present a young male patient with median arcuate ligament syndrome whom no improvement is achieved with surgical treatment and recovered with celiac artery stenting. Keywords: Chronic abdominal pain; Celiac artery; Median arcuate ligament
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,160 Tekil Ziyaretçi