Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.109-111
109-111 SAĞ SİNÜS VALSALVA DAN KÖKEN ALAN SİRKUMFLEX KORONER ARTERE BAŞARILI PERKUTAN KORONER GİRİŞİM Succesfull Percutaneous Coronary Intervention of Circumflex Coronary Artery Originating from the Right Sinus of Valsalva Şıho HİDAYET, Goncagül BOZ, Ahmet Uğur BOZ, Vahit DEMİR, Yaşar TURAN ÖZET Koroner arter anomalileri koroner anjiografiye giden hastaların %0,6 -1,5 unda teşhis edilmektedir. Hayatı tehdit eden durumlarla karşılaşabilirler fakat genellikle asemptomatiklerdir. Bu vakada 54 yaşında ki bayan hasta akut yüksek lateral myokard enfarktüsü ile hastaneye başvurdu ve sol sirkumfleks koroner arter çıkış anomalisine sahipti. Biz anormal çıkışlı koroner artere başarılı perkutan girişim işlemi uyguladık. Anahtar Kelimeler: Sirkumfleks koroner; Koroner anomali; Sağ sinüs valsalva ABSTRACT Coronary artery anomalies are diagnosed in 0.6 to 1.5% of patients who undergo coronary angiography (CAG). They may present with life threatening conditions but are generally asymptomatic. In this report, a 54-year-old woman was admitted to the hospital with acute high lateral myocardial infarction and had an anomalous origin of the left circumflex coronary artery (LCX). We performed a successful percutaneous coronary intervention with an abnormal output coronary artery. Keywords: Circumflex coronary; Coronary anomaly; Right sinus of valsalva
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,152 Tekil Ziyaretçi