Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.105-108
105-108 ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞÜN NADİR BİR NEDENİ: MORGAGNİ HERNİSİ A Rare Cause of Cough in Children: Morgagni Hernia Funda KURT, Sinan OĞUZ, Meral DEMİR, Deniz TEKİN, Emine SUSKAN ÖZET Konjenital diyafragma hernilerinin % 1-6’sını oluşturan Morgagni hernisi, anteriyor, parasternal veya retrosternal diyafragma hernisi olarak da bilinir. Çocuklarda dispne, öksürük, hırıltı atakları veya gastrointestinal bulgularla ortaya çıkabilir ya da erişkin yaşlara kadar asemptomatik kalabilir. Burada öksürük şikayeti ile hastaneye başvurmuş, tek taraflı solunum sesleri az duyulduğu için çekilen akciğer grafisi ile Morgagni hernisi tanısı almış olan bir olgu sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı; nadir görülse de solunum veya gastrointestinal sistem bulgularıyla başvuran her yaştaki hastada Morgagni hernisinin ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktır. Anahtar Kelimeler: Morgagni; Herni; Çocuk ABSTRACT Morgagni hernia, which constitutes 1-6’s % of congenital diaphragmatic hernia is also known as anterior, parasternal or retrosternal hernia. Patients may remain asymptomatic until adulthood or in children it can present with dyspnea, cough, wheezing episodes or gastrointestinal symptoms. Patient applied to hospital with coughing complaint, diagnosis as Morgagni hernia with a chest xray because of having reduced unilateral lung sounds was presented in this case report. Although Morgagni hernia is rarely seen, this case is presented to emphasize that you need to keep in mind in the differential diagnosis in patients of all ages presenting with respiratory or gastrointestinal symptoms. Keywords: Morgagni; Hernia; Child
© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,465 Tekil Ziyaretçi