Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.11-16
11-16 SAGİTAL YÖNDE FARKLI İSKELETSEL MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYLERİN DİŞ YAŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Dental Age in Subjects with Different Sagittal Skeletal Malocclusions Hüseyin ŞİMŞEK, S. Kutalmış BÜYÜK ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı sagital yönde farklı iskeletsel maloklüzyonu bulunan çocuk hasta gruplarının diş yaşı açısından birbiriyle olan ilişkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma panoramik ve lateral sefalometrik filmi bulunan yaşları 8 ile 19 arasında değişen 199 pediatrik ortodonti hastası üzerinde yapılmıştır (Sınıf I: 76 birey, Sınıf II: 68 birey, Sınıf III: 55 birey). Tüm hastaların diş yaşı Demirjian yöntemine göre hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Bulgular: Sagital yönde farklı iskeletsel maloklüzyonlara sahip hastalar kıyaslandığında diş yaşı açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0.05). Sonuç: Farklı maloklüzyonların genç erişkinlerin diş yaşlarına etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Sözcu¨kler: Diş yaşı; İskeletsel maloklüzyon; Panoramik radyograf ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate the relationship between dental maturation and sagittal skeletal growth pattern in children patients with different sagittal skeletal malocclusions. Material and Methods: A retrospective study was designed on a sample of cephalometric and panoramic radiographs and taken from paediatric orthodontic patients (Class I: 76 subjects, Class II: 68 subjects, Class III: 55 subjects) aged between 8.00 and 19.00 years. Dental age, according to Demirjian’s dental age assessment method, was analyzed for each panoramic radiographs. Statistical analyses were performed by using the one-way analysis of variance and independent students t-tests. Results: There was no statistically signi?cant difference in dental age assessment compared with different sagittal skeletal malocclusions (P>0.05). Conclusion: It has come to the conclusion that different sagittal malocclusions have no effect on the dental age of adolescents. Further studies are needed about this topic. Keywords: Dental age; Skeletal malocclusion; Panoramic radiograph.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,148 Tekil Ziyaretçi